İçinizdeki kötü niyetlilere ve aklı kıt olanlara öğretmeyin, hadisi sahih mi?

Tarih: 13.04.2022 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

İbn Mesud (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadis-i Şerifte Rasulullah (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Önemli bir hacetin olur da Allah Teala'nın onu ihsan etmesini dilersen) gece veya gündüz (kerahet vakti) olmayan herhangi bir vakitte her rekatta bir sure okuyarak) on iki (12) rekat namaz kılarsa, her iki rekat arasında teşehhüd (et-Tehiyyatü) okursun (iki rekatta bir selam verirsin). Namazının sonunda teşehhüde oturduğun zaman (et-Tehiyyatü okuyarak) Allah-u Azze ve Celle'ye senada bulun, sonra Nebi (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) salat et (Salli-Barik dualarını oku).
Sonra (Selam vermeden önce tekbir getir ve secdeye var ve orada (başlarında besmele çekerek) yedi kere Fatiha, Yedi kere Ayete’l-Kürsi oku. Sonra on defa Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur, mülk o'na aittir. Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hayru ve hüve alâ külli şey-in qadîr.
Hamd (-ü senalar ve sonsuz övgüler) O'na mahsustur, o herşeye kadirdir (hakkıyla gücü yetendir). zikrini oku. Daha sonra kalbindeki muradını niyet ederek:
“Allahümme innî es-elüke bi meâkıdil izzi min arşike ve munteharrahmeti min kitâbike vesmikel azami ve ceddikel a'lâ ve kelimâtikettâmmeti en tüsalliye alâ seyyidî Muhammedin ve en takdiye hâceti hâzihi.” diyerek hacetini istersin.
Sonra başını kaldır, sağa ve sola selam ver.
- Sakın bu namazı sefihler (aklı kıt olan beyinsiz kimselere) öğretmeyin. Zira bununla (uygunsuz şeyler) isteyebilir de hemen kabul görürler (ama istekleri gayr-i meşru olduğu için günaha girerler ve insanlara zarar verirler).

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili rivayet için bk. el-Beyhaki, ed-Deavatü’l-kebir, h.no: 443, s. 2/18.

Bu rivayetin aslı “ed-Duau’l-Müstecab” adlı kitapta geçiyor. Bu kitapta itimat edilmeyecek birçok bilgi bulunmaktadır.

Soruda geçen rivayet “uydurmadır.”

Bunun bir delili burada yer alan ravilerden Amir b. Hıdaş ve Ömer b. Harun birer yalancı olmasıdır.

Ayrıca, sahih hadislerle sabittir ki, rükû ve secdede Kur'an’ın okunması caiz değildir. Oysa bu rivayette özellikle rükû ve secdede Kur'an’ın okunması istenmektedir. Bu da hadisin uydurma olduğunun ayrı bir delilidir. (bk. Abdulaziz b. Baz, Mecmuu’l-fetava, 26/353-355)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun