Sünnetle Yaşamak - 107. GÜN

     Abdullah b. Hubeyb (r.a.)’tan rivayet edilmiştir:

     Resulullah (s.a.), bana “Akşam ve sabah vakitlerinde İhlâs suresi ile Felak ve Nâs (Muavvizeteyn) surelerini üçer defa oku. Bunlar, her türlü kötülükten korunman için sana yeter.”

[Ebu Dâvud, Edeb 101 (5082); Tirmizî, Deavât 116 (3575)]

Kaynak: İmam Nevevî, Riyâzu’s-Sâlihîn, Tercüme: Hanifi Akın, Ensar Neşriyat, 2. bs., İstanbul 2012, s. 882.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun