Ya Erhamerrahimin ve Ya Rabbi zikirleri hakkındaki hadisler sahih mi?

Tarih: 27.09.2021 - 13:39 | Güncelleme:

Soru Detayı

- (Hz. Aişe r.a. rivayet ediyor) Rasulullah (asm) buyurdular ki: Kul, "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye Allah'a dua ettiğinde Allah şöyle buyurur: "Duana icabet ediyorum. İste ki sana verilsin.” (Camiussağir - 777)
- Allahü Teala’nın bir meleği vardır, bu melek “Ya Erhamerrahimin ” diyen kimseleri takip eder. Bir kimse “Ya Erhamerrahimin” kelimesini üç defa söylerse melek: “Ya Erhamerrahimin olan rabbin sana yöneldi, ne dileğin varsa iste” der. (Nevevi, Ezkar, 343, Hakim'den)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Kul Allah’a dua etmeye başlayınca, 'Ya Rabbi, Ya Rabbi!', diye Allah’a dua ettiğinde, Allah şöyle buyurur: 'Duana icabet ediyorum. İste ki sana verilsin.' (Münavi, Feyzu’l-kadir, 1/526, no: 777)

Bu rivayetin, senedindeki bir raviden dolayı zayıf olduğu ifade edilmiş ise de başka bir rivayetle kuvvetlendiğine dikkat çekilmiştir. (bk. Münavi, ay.)

Allah Teala’nın bir meleği vardır, bu melek “Ya Erhamerrahimin ” diyen kimseleri takip eder. Bir kimse “Ya Erhamerrahimin” kelimesini üç defa söylerse melek: “Ya Erhamerrahimin olan rabbin sana yöneldi, ne dileğin varsa iste” der. (Hakim, Müstedrek, 3/95)

İmam Suyuti, bu hadisin sonuna sahih işareti koymuştur. (el-Camiu’s-sağir, 1/142, no: 2359)

Dil uzmanı İbn Manzur, genellikle “Ya Rabbi, Allah'ım” gibi hitap ve çağrı ifadeleriyle başlayan veya Allah’ı övgüyle anan her sözün -içinde bir dilek ve istek bulunmasa da- dua olduğuna işaret ederek buna Hz. Peygamber (asm) Efendimizin arefe günüyle ilgili bir hadisinde geçen, “Arefede benim duam ve benden öncekilerin duası ‘Lâ ilâhe illallāhü vahdehû lâ şerîke leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ sözüdür.” şeklindeki açıklamasını delil gösterir; bundan dolayı tehlîl (lâ ilâhe illallah), tahmîd (elhamdülillâh) gibi dinî ifadelere İslâmî gelenekte dua denildiğini hatırlatır. (Lisanü’l-Arab, “dʿav” md.)

Nitekim Kur'an-ı Kerîm’de de (bk. Yûnus 10/10) müminlerin cennetteki dualarının Allah’ı tazim ve tenzih sözleriyle (sübhânekellāhümme) başlayacağı, yine onların dualarının övgü sözleriyle (el-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn) biteceği bildirilmiştir.

İslâmi hayat anlayışında insanın Allah’a doğru bir yöneliş halinde, onun ilgi ve rahmetini çekecek bir başvuru içinde olması önem taşımaktadır. Bir hadiste Allah’ın kendisine tövbe edilmesinden duyduğu sevinç, çölde devesini kaybedip sonra bulan kimsenin sevincine benzetilmiştir. (Müslim, Tevbe, 2)

Ancak bu ilahi rahmet ve ilginin gerçekleşmesinde ilk adımın kul tarafından atılması gerekmektedir. Allah ile kul arasındaki münasebet konusunda Hz. Peygamber Efendimize (asm) yöneltilen soruya Kur'an şu cevabı vermiştir:

“Ben yakınım; biri benden bir şey istediğinde onun duasına karşılık veririm.” (Bakara 2/186)

Bir hadis-i kudside, kulun Rabbine gösterdiği ilgi ve sevginin fazlasıyla karşılığını bulacağı anlatılmıştır. (Müslim, Tevbe, 1; Tirmizî, Daavat, 132)

Dua bir ibadet ve bir zikir olduğu için dua eden mutlaka ilâhî emre uymuş, itaat etmiş ve sevap kazanmış olur.

Dünya ile ilgili isteklerini yüce Allah, kulun yararına göre hemen verebileceği gibi, bir müddet sonra da verebilir veya duasının karşılığı ahirete bırakılmış olabilir.

Dolayısıyla, dünya hayatına yönelik talepleri karşılanmayan kişi, "Duam kabul edilmedi." dememelidir. Peygamberimiz (asm); dua edene yüce Allah’ın, isteğini ya dünyada hemen vereceğini veya ahirette vereceğini ya da istediği iyilik kadar kötülüğünün giderileceğini bize haber vermiştir:

"Allah’a dua eden herhangi bir insan yoktur ki, duası kabul edilmiş olmasın. Günah işlemediği, yakınları ile ilişkisini kesmediği ve isteğinde acele etmediği sürece, Allah ona ya dünyada istediğini hemen verir veya isteğini ahirete bırakır ya da duası nispetinde günahlarını bağışlar.”

Sahabe, "Ey Allah’ın Elçisi! Nasıl acele edilir?” diye sordular. Hz. Peygamber, "Kulun, Rabbime dua ettim de duama icabet etmedi demesidir." buyurur. (Tirmizî, Deavât, 133)

İlave bilgi için tıklayınız:

Samimi olarak dua edildiğinde dua hemen kabul olur mu? ...

Duadaki ince sır nedir? Her dua kabul olur mu?

Duaların kabul olması için nasıl yapmak gerekir?

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun