Azrail Allah’a yalan mı söyledi?

Tarih: 08.01.2020 - 10:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir hadiste Hz. Azrail’in ölümü anlatılıyor, bu ölümde Allah diyor ki benim dışımda yaşayan kimse kaldı mı?
- Azrail de senden başka yaşayan kimse kalmadı ya Allah diyor. Allah bir daha soruyor benden başka yaşayan kimse kaldı mı diye Azrail yine hayır diyor ve böyle Allah defalarca tekrarladıktan sonra Azrail yine hayır kalmadı demeye devam ediyor.
- Yani Azrail burada Allah’a yalan mı söylüyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, dini bir konunun aslını bilmeden, kaynağına bakmadan, sıhhat durumunu incelemeden karar vermek kişiyi sorumlu kılabilir.

Örneğin, soruda geçen konuyla ilgili rivayette Hz. Azrail, “Bu zayıf kulundan başka kimse kalmadı.” demiştir.

Ayrıca ilgili rivayeti hadis kaynaklarında bulamadık.

Diğer taraftan, bu rivayeti tefsirine alan Bursevi, rivayetin senedini vermediği gibi, rivayetin zayıflığına dikkat çekmek için rivayet edilir anlamına gelen ruviye kalıbını kullanmıştır.

O halde bu bilgiyi esas alarak inanç ve itikat ile ilgili bir konuda hüküm verilemez.

Bursevi'nin tefsirinde geçen bilgi şöyledir:

Rivayet edildiğine göre Allah Teala -her şeyi en iyi bildiği halde- tüm canlıların ölümünü gerçekleştirdikten sonra ölüm meleğine:

“Yarattıklarımdan kim kaldı?” diye sorar. Melek:

“Yâ Rabbi, kimin kaldığını sen daha iyi bilirsin; ama bu zayıf kulundan başka kimse kalmadı.” der.

Bunun üzerine Allah:

“Ey ölüm meleği! Nebilerime, rasüllerime, velilerime ve kullarıma ölümü tattırdın. Ben bütün gaybları çok iyi bilen olduğum halde ezelî ilmimde şu hüküm verilmiştir: Zatım hâriç her şey yok olmaya mahkûmdur. İşte şimdi de sıra sende.” buyurur.

Bunun üzerine melek şöyle yalvarır: “İlahi, şu senin ölüm meleği kuluna merhamet et ve ona lütfunla muamelede bulun! Çünkü o zayıftır.”

Allah Sübnanehu Teala: “Sağ elini sağ yanağının altına koy, cennetle cehennem arasına yat ve canını ver!” buyurur. O da bu şekilde Allah’ın emriyle ölür." (Ruhu'l-Beyan, Secde 11. ayetin tefsiri)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun