Ateistler dünyanın veya güneşin teşekkülünün mucize olmadığını, güneş olmasaydı da mikroorganizma şeklinde canlıların kâinatta yaşayabileceğini, ileri sürüyorlar. Buna ne dersiniz?

Tarih: 12.01.2015 - 09:54 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Canlılığın teşekkülü için özel şartların bir araya gelmediğini, bu şartlar olduğu için bizim meydana geldiğimizi belirtiyorlar ve “Şartlar biraz değişseydi yine yaşardık, mikroorganizma olurduk.” diyorlar...

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kendisinin mikroorganizma, yani virüs veya bakteri, genel manasıyla mikrop olmasını isteyen birisinin bu sözleri deli saçmasıdır.

Soru kendi içerisinde zaten birçok tenakuzlarla, zıtlıklarla doludur. Hem canlılık için özel şartların bir araya gelmediğini ve hem de bu şartlar olduğu için kendisinin meydana geldiğini belirtiyor.

Soruda güneşin varlığının bir mucize olmadığı, güneş olmadan da yerkürede mikroorganizmaların yine mevcut olacağı ileri sürülüyor. Böyle bir ifadenin; “Elma ağacı olmadan da elma olur.” ifadesinden farkı yoktur. Evet, Cenab-ı Hak, ağaç olmadan da gökten elma indirir. Ama normal şartlarda elmayı dala, dalı da ağaca bağlamış.

İşte kâinattaki yapının da elma ağacından farkı yoktur. Güneş ağaç gövdesi gibidir. Gezegenler yer çekimi adını verdiğimiz görünmeyen bir dal ile güneşe bağlıdır. Tıpkı elmanın, görünen dal ile ağaca bağlı olduğu gibi. Güneş de aynı kanunla Samanyolu galaksisine bağlanmıştır.

 Ortadan güneşi çektiğiniz zaman, uzayda ne yerküre kalır ne venüs ne jüpiter ve ne de ay.

“Güneş olmadan da yerkürede hayat olur.” diyenler, uzayda olmayan yerkürenin, mikrop olarak neresinde yer bulacaklar acaba?!..

Bir kimse, insanlık makamından mikro organizma makamına inmek istiyorsa, insin. Buna mani bir hâl yoktur. Bunun için güneşi yok saymaya hiç gerek yoktur. Senin kendini mikroorganizma olarak kabul etmen yeterlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun