A'raf suresindeki, Hz. Âdem ve Havva’nın “kendilerine gizlenmiş avret yerleri”nden maksat nedir?

Tarih: 19.07.2012 - 02:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Buradan "cennette cinsellik olmadığı" anlaşılmıyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin meali şöyledir:

“Sana gelince Âdem, seninle eşin cennete yerleşiniz, istediğiniz her tarafından yiyip içip yararlanınız. Yalnız sakın şu ağaca yaklaşmayın! Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan onlara, onlardan gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle telkinde bulundu: 'Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi, sizin meleklerden veya ölümsüz hayata kavuşanlardan olmanızı önlemektir.' diyerek, kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti.” (A'raf, 7/19-21)

Bu ayetlerde “Hz. Âdem ve Hz. Havva’ya avret yerleri gizlenmiş/veya gizli kalmıştı” denilmektedir. Önce bu gibi gaybi haberlerin ve müteşabih ayetlerin kesin yorumunu, doğru olarak yapmak kolay değildir. Tefsirlerde farklı yorumların varlığı bunun delilidir.

Bu konuyu şöyle yorumlamak da mümkündür:

Hz. Âdem ve Hz. Havva birer insan olarak yaratılmışlardı. Fakat çocukluk dönemlerini yaşamamışlardı. Halbuki diğer insanlar, dünyaya geldikten sonra safha safha büyür ve nihayet erginlik çağına geldiğinde cinsel içgüdüsünün farkına varır. İşte bu tedriç safhalarını yaşamamış insanlığın anne-babasına da şok etkisi yapan belli bir aşı yapılmak suretiyle onlar erginlik dönemine ulaştırılmıştır. Bu aşı Kur’an’da “ağaç” olarak adlandırılmıştır.

Demek ki, ağaçtan yemeleri ile bu ergenlik dürtüsüne kavuşmuşlardır. “Onlara/onlardan gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi.” mealindeki ifade de onların kendi cinsiyetlerinin farkına varmalarıdır.

Bu işin şeytanın eliyle yapılmış olmasının pek çok hikmetleri vardır. Bir tanesi belki de “erginlik çağına giren insanların bu dürtülerini tahrik eden" şeytanın tuzağına düşmemek için insanlara bir uyarı mahiyetinde olabilir.

Hz. Âdem’in bulunduğu cennet onun için bir imtihan vesilesi olmuştur. Cinselliğin olmaması doğaldır. Çünkü Cinsellik cennetle alakalı değil, insanlarla alakalıdır. Kaldı ki, cinsellik dürtülerinin tohumları da yine cennette atılmıştır.

Bundan sonra, insanların varacağı cennet bir mükâfat yeridir. İnsan için en önemli bir lezzet kaynağı olan cinselliğin olmaması düşünülemez. Kaldı ki, bir çok ayet ve hadislerde cennette cinselliğin varlığı öyle açıkça ifade edilmiş ki, aksini düşünmek mümkün değildir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun