Altı Esma diye bir şey varmış, bunlar hangi isimlerdir?

Tarih: 17.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadis kaynaklarında böyle bir bilgiye ulaşamadık. Ancak, rivayete göre, Hz. Ali (ra), Allah’ın isimlerinden altı ismi bir nevi ism-i azam olarak görmüş ve hararetle tavsiye etmiştir. İmam Gazalî de bunları değişik ayetlerle birlikte okumasını ön görmüştür. Bunlar “cünnetu’l-Esma = isimlerin zırhı” adıyla Mecmuatu’l-Ahzab (Şazelî kısmı, s. 471) da yer almaktadır.

Aynı isimleri “Sekine” adıyla sürekli bir vird olarak kullanan ve talebelerine tavsiye eden Bediüzzman Said Nursi de, bu duayı Hizbü'l-Hakaik (Büyük Cevşen) adlı dua kitabına almıştır. Ayrıca, bu altı ismi, Lem'alar adlı eserinin Otuzuncu Lem'a'sında altı nükte halinde çok geniş bir şekilde açıklamıştır.

Bu isimler şunlardır:

Ferd: Allah’ın bir olduğunu ifade eder.

Hay: Allah’ın ezelî ve ebedî bir hayata sahip olduğunu gösterir.

Kayyum:  Bütün varlıkları ayakta tutanın Allah olduğunu belirtir.

Hakem: Allah’ın her şeyi hikmetle yapan, her şeye hükümran olduğuna bildirir.

Adl:  Allah’ın sonsuz adaletinden haber verir.

Kuddus: Allah’ın her türlü noksanlıklardan beri/uzak olduğunu ifade eder.

Bu isimlerin nasıl birer İsm-i Azam olduğu ve kainatla olan ilişkilerinin boyutunu öğrenmek için bu eseri okumakta fayda görüyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun