Allah’ın isimlerini anlatan bir eser var mı?

Tarih: 26.08.2021 - 09:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bana güvenilir Esmaü’l-hüsna bir kaynak önerir misiniz?
- Türkçe olursa memnun olurum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Esma-i hüsna, Allah’ın isimleri için kullanılan bir tabirdir.

Esma-i hüsna terkibinde yer alan hüsnâ kelimesi “güzel” manasında sıfat veya “en güzel” anlamında ism-i tafdîl sayılmıştır. (Lisânü’l-Arab, ḥsn md.; Ebü’l-Beka, el-Külliyyat, ḥüsn md.)

Her iki halde de buradaki güzellik bir gerçeği vurgulamakta olup Allah’ın güzel olmayan bir isminden söz edilemeyeceği için mefhum-i muhalifini hatıra getirmez.

İlahi isimlerin güzellikle nitelendirilmesinin sebeplerini Ebû Bekir İbnü’l-Arabî şöyle sıralamaktadır:

1. Esma-i hüsna Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve kullarda saygı hissi uyandırır.

2. Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap kazandırır.

3. Kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder.

4. Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu için esma-i hüsna bilgisine sahip olanlara, bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır.

5. Esma-i hüsna Allah için vacip, caiz ve mümteni olan sıfatları içermesi sebebiyle onun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkan verir. (el-Emedü’l-aksa, Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 499, vr. 4b-5a)

Fahreddin er-Razi ise hüsnanın bu manalarından Allah’a ait olanları zikretmekle yetinerek, onun hakkında kullanılacak güzel kavramının kemal ve celal niteliklerini dile getirdiğini ifade etmiştir. (Mefâtîhu’l-ġayb, 15/66)

Esma-i hüsna ile ilgili şu eserlerden birini veya birkaçını tercih edebilirsiniz:

Esmaü’l-Hüsna Şerhi (Mahmut Toptaş)
Ayet ve Hadislerde Esmaü’l-Hüsna (Metin Yurdagür)
Esmaü’l-Hüsna Şerhi (Ali Osman Tatlısu)
Esmaü’l-Hüsna Şerhi (Mustafa Necati Bursalı)
Esma-i Hüsna (İsmail Karagöz)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun