Ahiyyen Şerahiyyen Allah’ın isimleri mi?

Tarih: 22.11.2022 - 11:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tesbihatta أهيا شراهيا  Ahiyyen Şerahiyyen gibi Süryani bir tabir okumak çirkin bir bidattır.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Evvela önemli bir kısım âlimlerin tespitine göre, Kuran’da İbrani, Süryani, Arami gibi dillerden kelimeler vardır. Tefsirleri taradığımızda bunları görmek mümkündür.

Kuran’da bazı Süryani ve benzeri dillerden kelimeler söz konusu ise, namaz tesbihatında iki kelimenin Süryanice olmasında dinen ne gibi sakınca vardır ki buna bidat diyorsunuz!..

- Kaynaklarda verilen bilgiye göre, bu iki kelime “Ya Hayy, Ya Kayyum!” manasına gelir. (bk. Abdurrazzak, Tefsir, 2/173)

- Âlimlerin çoğuna göre, Neml Suresi 39. ayette geçen Sebe Melike’sinin tahtını Allah’ın izniyle göz açıp kapamadan getiren ve “yanında kitaptan bir ilim olan kişi” Hz. Süleyman aleyhisselamın veziri Asıf b. Berhiya’dır.

Rivayete göre Asıf, Yüce Allah’ın kendisiyle her ne istenirse kabul edip verdiği İsm-i Azam’ını biliyordu. Bu ise kendi dilinde Hayy ve Kayyum’un karşılığı olan “Âhiyyen, Şerâhiyyen” isimleri idi.” (bk. İbn Atiyye, el-Muharrer, s. 1422)

ِ- Allah’ın mevcut isimlerinin yerine başka bir ismin kullanılması hususunda iki görüş vardır:

Bir kısım âlimlere göre, -isimler tevkifi olduğundan- caiz değildir.

Diğer bir kısım âlimlere göre ise bunda bir sakınca yoktur.

Âlimlerin önemli bir kısmının caiz olduğunu söylediği bir konuyu -alelacele- bidat çerçevesine koymak insafla bağdaşmaz.

- Arapçadan başka dilleri kullanan milletlerin kendilerine mahsus dillerinin gereği olan mesela, Allah ismi yerine Farsça, Urduca / Orduca, İngilizce vs dillerdeki manasıyla kullanılmasında bir sakınca yoktur. (bk. el-Lecne’d-daime, rakamu’l-Fetva: 184177)

- Bununla beraber, bu isimlerin bu tesbihatta kullanılması, asırlar öncesinden İslam âlimleri, evliyaları tarafından kullanılmıştır. Gümüşhanevi Hazretlerinin "el-Mecmuatu’l-Ahzab" adlı eserinde de söz konusu edilmiştir.

Demek ki, bu konuda sadece bir cemaati sorumlu tutmak hem yanlıştır hem gayr-ı hakikattir, hem menşei hatalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun