Allah’ın bu dinde sakladığı fidanları vardır, onları kulluğunda kullanır, hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 30.08.2013 - 06:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Allah’ın bu dinde sakladığı fidanları vardır, onları kulluğunda kullanır." (İbni Mâce, Mukaddime, 8; Ahmed, 17787)

- Bu hadisi örneklerle detaylı bir şekilde açıklayabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce şunu belirtelim ki, Çağrı Yayınları tarafından neşredilen nüshasında İbn Mace’nin ilgili yerinde böyle bir hadis rivayetine rastlayamadık. Ancak, Şamile’deki programda yer alan İbn Mace’nin ilgili yerinde böyle bir hadis rivayeti söz konusudur. Bu da bize dikkat çekici bir ayrıntı oldu.

Bu hadisin açıklaması şöyle yapılabilir:

Allah her asırda bu dinini tecdid etmeleri için bir müceddid saklar, yani onu özel koruması altına alır ve yetiştirir. Veya genel olarak her ilim dalı için bazı alimleri yetiştirir ve bu dine hizmetkâr yapar. (krş. Haşiyetu’s-Sindî ala süneni İbn Mace, ilgili hadisin şerhi, 1/8)

Bunu genel manasıyla anlamak daha uygundur. Mesela fıkıh konusunda başta dört mezhep imamı olarak binlerce fakih, akaid konusunda binlerce alim ve kelamcı, tefsir ve hadis ilminde binlerce ilim adamı, tasavvuf ilminde binlerce evliya bunun göstergesidir.

Bir Abdulkadir Geylanî, bir  İmam Gazali, bir İman Rabbani, bir Mevlana Halid-i Bağdadi, bir Celaleddin-i Rumî, bir Şah-ı Nakşibend, bir Bediüzzaman Said Nursi,.. bu özel dikilip yetiştirilen fidanlardan olduğunda şüphe yoktur.

Özetle, ilmiyle amel eden, Kur’an ve sünnete hizmet etmiş bütün İslam alimlerini bu kategoride düşünebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun