Allah'ın amelleri süslü göstermesini nasıl tahlil edersiniz?

Tarih: 04.12.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Enam 108 ve Neml 4’te Allah’ın amelleri süslü göstermesini nasıl tahlil edersiniz?
- ​Özellikle Tevilat-ul Kuran’da nasıl tefsir edilmiştir, yazma imkanınız var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bazı alimlere göre, “Allah’ın amelleri süslü göstermesi” onun emrettiği, farz kıldığı amellerdir. Buna göre ayetteki “Allah tarafından amellerin süslü gösterilmesi”, Allah hakkında “sövmekten uzak durmalarını sağlayan süsleme” manasına gelir. Yani Allah emredilen iyi, güzel amelleri süslü gösterir, yoksa yasaklanan kötü amelleri süslü göstermez. (Maturidi, Tevilatü’l-Kuran, ilgili ayetin tefsiri)

“Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde süsledi; inkârı, günahı ve isyanı da size çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.” (Hucurat, 49/7) mealindeki ayette, Allah’ın iman ve güzel amelleri süslü, küfür ve kötü amelleri ise çirkin gösterdiğine vurgu yapılmıştır. (bk. Maturidi, a.y)

Bu konuda şu yorumlara da yer verilmiştir:

a) Allah, emrettiği güzel amelleri size süslü gösterdiği gibi, sizden önceki müminlere de bu amellerini onlara güzel göstermiştir.

b) Her din mensubu topluluklara emrettiğimiz amellerinin etrafında bazı şüpheleri süslü gösterdik. Bu sebeple bir kısmı bu şüphelere bağlı olarak hak yoldan saptılar.

c) Hak ve hakikatin doğruluğunu pekiştirmek için size kuvvetli deliller gösterdiğimiz gibi, sizden öncekilere de bu delilleri güzelce gösterdik. (bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

Diğer bir yoruma göre, Allah müşriklere puta tapmalarını ve şeytana uymalarını süslü gösterdiği gibi, daha önceki insanlara da -arzu ettikleri yönde- Allah’a itaat etmeyi de isyan etmeyi de süslü göstermiştir. (Taberi, Beydavi, Meraği, İbn Aşur, ilgili yer)

Neml suresinde “Ahirete iman etmeyen kimselere kötü amelleri süslü gösterildiğine” işaret edilmiştir.

- Buradaki tezyin / süslü gösterme işi tekvini bir husustur. Yani, Allah -imtihanın gereği olarak- insanların nefis ve akıllarını hem güzel amelleri hem çirkin amelleri kabul edecek bir kabiliyette yaratmıştır. (bk. Maturidi, İbn Aşur, Neml 4. ayetin tefsiri)

Hülasa: Allah hem hayrı hem de şerri yaratandır. Tekvini olarak insanların aklını, kalbini, ruhunu, nefsini hem kötü işleri hem güzel işleri kabul edecek bir kabiliyette yaratmıştır. 

- Amellerin süslü gösterilmesi, vesilelik ciheti ile şeytana isnat edilmiştir. (Nahl, 16/63) Tekvini / yaratma cihetiyle de Allah’a isnat edilmiştir. Zira şeytan yaratamaz, fakat değişik hilelerle çirkin amelleri süslü gösterebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah'ın ve şeytanın kafirlere işlerini güzel ve süslü gösterdiğini ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun