Allah ve şeytan neden kötülere işlerini süslü gösteriyor?

Tarih: 09.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah'ın ve şeytanın kafirlere işlerini güzel ve süslü gösterdiğini belirten ayetler var.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sizin de ifade ettiğiniz gibi, Allah’ın süslemesi ile şeytanın süslemesi arasında elbette amaç farkı vardır. Ancak müşahhas birer misal olarak bazı ayetler üzerinde durup öyle mutalada bulunmak daha uygundur:

“… Ve böylece Allah’ın haram kıldığını helal kabul ederler. Kötü işleri onlara süslü, güzel gösterildi. Allah kâfir topluluğu hidayete erdirmez.” (Tevbe, 9/37).

- Abdullah b. Abbas ve Hasan-ı Basri’ye göre, “süslü / güzel gösterildi” meçhul / edilgen fiilin öznesi şeytandır. Onlara, aylar üzerinde oynamayı süslü bir iş olarak gösteren şeytandır.(bk. Razî, ilgili ayetin tefsiri).

“Hani şeytan onlara yaptıkları işi güzel gösterip şöyle demişti: ‘Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. Ben de yanınızdayım.” (Enfal, 8/48).

- Bu ayetten açıkça anlaşılıyor ki, şeytanın süslemesi, insanlara kötü işleri -vesvese yoluyla- güzel olarak telkin etmesi demektir. Amacı ise, insanları maddi-manevî zarara sokmaktır.

“Biz ahirete iman etmeyenlere yaptıkları işleri süsledik, o yüzden onlar körelmiş bir vaziyette bocalayıp dururlar.” (Neml, 27/4).

Bu ayette geçen, Allah’ın süslemesi demek, onların akıllarını kötüyü güzel görecek bir konuma getirmesidir.(krş. İbn Aşur, Enam, 6/108. ayetin tefsiri).

Bu iki süsleme arasındaki farkı şöyle açıklayabiliriz:

Allah’ın süslemesi, bir yaratmadır. Şeytanın süslemesi ise, yalnız bir telkindir. Allah, haksız yere hiç kimseye kötüyü güzel gösterip onu hak yoldan saptırmaz.

“...Allah bu misalle bir çoklarını şaşırtır, yine onunla bir çoklarını yola getirir; ancak bununla fasıklardan başkasını şaşırtmaz.” (Bakara, 2/26)

mealindeki ayette bu gerçeğe vurgu yapılmıştır. Şeytan ise, kötü insanlar yanında iyi insanlara da kötüyü güzel olarak göstermeye çalışır.

Allah, kendi özgür iradeleriyle yanlış yola girip Allah’a isyan eden, küfür ve isyanlarında ısrar edenlere hakkettikleri cezayı vermek üzere, onları içinde bulundukları yanlış yoldan çıkarmaz, o yolu onlara -bir ceza olarak- süslü gösterir. Yani algılama cihazlarını köreltir, artık doğruyu görmezler. Ve bu adaletin ta kendisidir.

İçki içen, hırsızlık yapan, adam öldürenlerin, o kötü temayüllerini fiilî teşebbüs haline getirince, Allah da onların bu kötü temayüllerine bir ceza olarak o fiilleri işlemelerini kendilerine güzel gösterir ve onları yaratır da.

Şeytanın amacı ise, ilk insan Hz. Âdem (as)’den beri devam eden husumetin bir sonucu olarak, hak etsin etmesin, bütün insanları doğru yoldan saptırmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun