Allah ruhumu bana iade eder, ne demektir?

Tarih: 29.02.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Herhangi bir kimse bana selam verdiğinde, Allah ruhumu bana iade eder, ben de onun selamını alırım / selamına selam ile mukabele ederim.” (Ebu Davud, Menasik, 100; Ahmed b. Hanbel, II, 527) hadisine göre Allah ruhumu bana iade eder ne demektir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam âlimleri bu hadisin ifadesini farklı şekilde yorumlamışlardır:

a) Burada “Allah ruhumu bana iade eder.” demekten maksat, öldükten sonra kabirde ruhunun iadesi manasınadır. Yani her defasında ruhu çıkarılıp da iade edilmez. Bilakis, vefatından sonra iade edilmiş ruh söz konusudur.

Buna göre ilgili yerin manası şöyle olur:

"Bana selam veren bir kimse, bana ruhum cesedimde olduğu halde selam vermiştir ve ben de onun selamını alırım." (bk. Azimababi, Avnu'l-mabud, 6/27-28; Süyutî, el-havi, 2/147)

Buradaki cesed, dünyadaki beden değil, ruhun kabir hayatında giydiği yeni bedenidir ve latif bir gılaftır. (bk. Nursi, Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Menba)

b) Buradaki ruhtan maksad, Peygamber Efendimize (asm) has olan ve ondan hiç ayrılmayan bir melektir. Kendisine melek vasıtasıyla veya vasıtasız olarak bir selam erişince o selamı alır. Onun tamamen nûranî olan ruhu kabzedilmiş değildir.

Binaenaleyh bizzat kabrine gelip de selam verenlerin selamlarını işitir ve onlara karşılık verir. Uzakta olanların selamını da melekler ona ulaştırır. (bk. Avnu'l-mabud, 6/29)

Abdürrauf el-Münavi'nin beyanına göre, ümmetinin selamını alması hiçbir zaman Peygamberimizin (asm) gönlünü huzur-u ilahiden alıkoyamaz. (bk. Feyzu'l-kadir, 5/467)

c) Berzah aleminin işleri ahiret işlerindendir; dünya aklıyla tartılamaz. (İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 6/488)

d) Ebu Davud’un yaptığı diğer bir rivayette ise şöyledir:

“Bana (vefatımdan sonra da hep) salavat getirin, nerede olursanız olun, o bana ulaşır." (Ebu Davud, Menasık, 97)

“İdrak-i meâli bu küçük akla gerekmez,
Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.”

Özetle:

- Peygamber Efendimize (asm) selam vermenin fazileti çok büyüktür.

- Peygamber Efendimiz (asm), kensisine salavat getireni işitir ve selamını alır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun