Allah, insanlara bazı zor anlarda niçin yardım etmiyor?

Tarih: 19.06.2014 - 16:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnsanlar hayatlarında bazı belalara uğrarlar. Geçen gün biri bana Nazi kampında bir mahkumun duvara “Eğer tanrı varsa, onu affetmem için ayaklarıma kapanmalıdır!” yazdığını söyledi ve ALLAH'ın insanlara bazı zor anlarda niçin yardım etmediğini sordu. Ben imtihan diyerek açıkladım, fakat pek tatmin edici olmadı, sizce hangi yolla açıklamalıyım?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Allah’ın var olup olmadığını, insanlara yardım edip etmemekle delillendirmek başta yanlış bir istidlal metodudur. Çünkü, Allah’ın varlığını gösteren binlerce delil vardır.

Şimdi düşünün ki, bir insan evine ışık vermediği için kalkıp güneşin varlığını inkâr etse, “Madem benim evime ışık vermiyor, öyleyse yoktur.” dese, binlerce yönden tekzip edilecektir. Zira güneşin varlığı bazı kimselerin evine ışık yansıtıp yansıtmamakla ilgisi yoktur. Bir şey varsa vardır, yoksa yoktur. Bu tür ilişkilendirmeler bir cehaletin eseridir.

- Zaten şeytan insanların zayıf damarlarını tutmak suretiyle onları tuzağa düşürmek ister. Örneğin, bir sarayın yüz kapısı olsa, doksan dukuzu açık ve bir tanesi kapalı olsa, şeytan adamı alıp o kapalı kapının yanına götürür ve “İşte bu saray boştur. Gördüğün gibi bu kapısı kapalıdır. Eğer içinde kimse olsaydı, yani boş olmasaydı, bu kapısı açık olacaktı.” der ve elinden geldikçe adamı buna ikna etmeye çalışır.

Zayıf olan kimseler, “Yahu! Burada açık olan onlarca kapı vardır. Varsın bir / veya bir kaç kapı kapalı olsun... Bir kapının kapalı olmasıyla bir sarayın boş harabe olduğuna hükmedilir mi?” diyecek cesareti de göstermediklerinden, ister istemez şeytana maskara olmaya devam ederler.

- Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere, bir kimseyi dar durumdan kurtarıp kurtarmamak Allah’ın varlığının delilleri arasında yer almamaktadır. Nasıl ki güneş evime ışık vermese de yine vardır. Bunun gibi Allah bana yardım etse de etmese de yine vardır. Zira varlığının delilleri binlercedir.

- Demek ki, mesele Allah’ın bana yardım edip etmemesini onun var olup olmadığına delil getirmek yerine, onun yardım etmemesinin hikmetini bulmaya çalışmak gerekir.

Biz bu sitede defalarca yazdık ki, bu dünya bir imtihan yeridir. İyi insanların kötü insanlardan ayrılması, sınıfta kalan tembel öğrencilerin sınıfını geçen çalışkan öğrencilerden farklı bir muameleye tabi tutulması (örneğin iman vesikası verilip cennet saraylarına yerleştirilmeleri) için herkese fırsat vermek gerekir. Bu fırsatın tanınması âdil bir imtihanın da olmazsa olmaz şartıdır.

Bu sebeple, eğer Allah her mazlum ve mağdur olana yardım etse, bu hiçbir zulmün işlenmesine imkân vermemek ve hiçbir zalimin özgür iradesiyle zulme bulaşıp din imtihanını kaybetmemek manasına gelir. Bu ise cehennem kapısına kilit vurmak anlamına gelir ki, imtihan için yaratılmış insanın yaratılış gayesine terstir.

- Bununla beraber, farz edelim ki, Allah’ın niçin mazlumlara yardım etmediğinin hikmetini bilemiyoruz; bizim için ilim ve hikmete açılan bu kapının anahtarı bizde olmadığı için, bize kapalı olmasını bahane ederek Allah’ı inkâr etme cihetine gidersek -Allah korusun- işte o zaman şeytanın tuzağına düşmüş oluruz.

- Her fırsatta Allah’ın varlığına delil toplamak, hatta en küçük emareleri dahi bir delilin ipucu kabul etmek gerekirken, bunun tersine her fırsatta cehaletimizden kaynaklanan bilgisizliğimizin arkasına saklanarak Allah’ın -haşa- var olmadığına deliller toplamak gerçekten insan için dönüşü mümkün olmayan korkunç bir yola girmek anlamına gelir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah rahim ve rahman ise, niçin aşırı kötülüklere, savaşlara engel olmuyor?

Allah her şeyi önceden biliyor da neden bizim bu suçları işlememize engel olmuyor?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun