Allah her bir yarattığını “ilk defa” mı yaratıyor?

Allah her bir yarattığını “ilk defa” mı yaratıyor?
Tarih: 10.06.2020 - 15:10 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah-âlem ilişkisi, yaratma zamanıyla sınırlı ve bir defalık bir alaka olmayıp her an devam eden canlı, dinamik bir ilişkidir. İbn Arabi, bu dinamik ilişkiyi “halk-ı cedîd” ile ifade eder. [bk. İbn Arabi, Füsusu’l- Hikem (Tercüme ve şerh: Ahmed Avni Konuk) İFAV Yay. 2017. I, 39]

Bu ifade, esas itibarıyla Kur'anî bir kavramdır. Kur’an'ın sekiz ayetinde “halk-ı cedîd” ifadesi geçer. (Ra’d, 13/5; İbrahim, 14/19; Secde, 32/10; Sebe, 34/7; Fatır, 35/16; Kaf, 50/15; İsra, 17/49 ve 98) Mesela şu ayete bakalım:

اَفَعَي۪ينَا بِالْخَلْقِ اْلاَوَّلِۜ بَلْ هُمْ ف۪ى لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ۟  “Biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Doğrusu onlar, yeni bir yaratılıştan şüphe içindeler.” (Kaf, 50/15)

“Halk-ı cedîd”, “yeni bir yaratılış” demektir. Ayette anlatılan durum, ikinci yaratılışla alakalıdır. İlk olarak şu âlemi ve içindekileri yoktan yaratan Allah, elbette ve elbette diğer âlemi (ahireti) ve içindekileri yeniden yaratmaya kadirdir.

Aslında Allah her an -tabir caizse- yeniden yaratır. Âlemler devamlı yenilenmekte, yeniden yeniye yaratılmaktadır. Mesela Hz. Âdem müstakil, orijinal bir nüsha olduğu gibi, aslında her bir insan da orijinal ve müstakildir. -Tek yumurta ikizleri dâhil olmak üzere- hiçbir insan diğerinin aynı değildir.

Benzeri bir durum diğer varlıklar için de geçerlidir. Mesela bütün kar kristalleri altıgen olmakla beraber her birinin deseni diğerinden farklıdır. Bu muhteşem hakikat, “tecellide tekrar yoktur” şeklinde ifade edilir. (İbn Arabi, age., I, 39)

Yani Allah her bir yarattığını tabir yerindeyse “ilk defa” yaratır, aynısını bir daha yaratmaz. Dünyada her an mutlaka bazı yerlerde kar yağdığını düşünürsek, milyarlarca farklı altıgen desen yaratılıyor demektir. Hâlbuki aynı anda sayısını bilemediğimiz kadar başka varlıklar da yaratılmaktadır.

Onun yaratması son derece seri olmakla beraber, icraatında “seri üretim” yoktur. Çünkü her bir yarattığının arkasında “sonsuz bir ilim, her şeyi kuşatan bir irade ve her şeye güç yetiren bir kudret” vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun