Arabi / Hicri aylarının kelime anlamları nedir?

Tarih: 05.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. MUHARREM: Arabi, kamerî / hicri ayların başı, birincisidir. Haram edilmiş olan. Bu Muharrem ayında Müslümanlıktan evvel Arablar arasında muharebe yasaktı. Bundan dolayı bu isim verilmiştir. Haram kılınmış, tahrim olunmuş. Muharrem, savaşmanın haram kılındığı dört aydan birinin adıdır.

2. SAFER: Boş ve hâli olmak, sararmak anlamlarına gelir. Arabi / hicri aylardan ikincisidir.

3. REBÎÜLEVVEL: İlk bahar, bolluk ve bereket. Çiçeklerin açıp otların bittiği mevsim. Arabi / hicri yılın üçüncü ayıdır.

4. REBÎÜLÂHİR: Baharın sonu. Arabi / hicri yılın dördüncü ayıdır.

5. CEMÂZİYELEVVEL: Cumâdâ soğuk ve kurak anlamlarına gelir. İlk mazi, geçmişi. Arabi / hicri ayların beşincisidir.

6. CEMÂZİYELÂHİR: Son mazi, geçmiş. Arabi / hicri ayların altıncısıdır.

7. RECEB: Azametli, heybetli. Ta'zim etmek. Cennet'te bir nehir ismi. Savaşmanın yasak olduğu haram aylardan biridir. Arabi / hicri ayların yedincisi, mübarek üç ayların birincisidir.

8. ŞABAN: Aralık, fasıla. Arabi / hicri ayların sekizincisi, mübarek üç ayların ikincisidir.

9. RAMAZAN: Yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar, yok olur. Arabi / hicri ayların dokuzuncusu, mübarek üç ayların üçüncüsü/sonuncusudur.

10. ŞEVVAL: Bu aya şevval denilmesinin sebepleri arasında, dişi develerin bu ayda kızgınlıklarının artması ya da havanın çok sıcak olması sebebiyle develerin sütünün azalması yüzünden bu adla anıldığı şeklinde açıklamalar mevcuttur. Arabi / hicri ayların onuncusudur.

11. ZİLKADE: Câhiliye devri Arapları tarafından hurmaların olgunlaşması ve mahsulün toplanması mânâsında kullanılmaktaydı. Haram aylardan olup Arabi / hicri ayların on birincisidir.

12. ZİLHİCCE: Bu ayın sekiz-on üçüncü günleri arasında hac görevi ifa edilir. Haram aylardan olup, Arabi / hicri ayların on ikincisidir.

(bk. TDV. İ.A., İlgili maddeler.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun