Alak suresinden sonra hangi sure inmiştir?

Alak suresinden sonra hangi sure inmiştir?
Tarih: 15.04.2019 - 14:10 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Kur'an ayetlerinin iniş sırası olarak "Alak, Kalem, Mezzemmil, Müddessir..." şeklinde tefsirlerde görülüyor.
- Tefsirleri okuyunca ikinci sırada ya Müzzemmil ya da Müddessir suresinin gelmesi gerekmez miydi diye düşündüm. Çünkü ilk vahy geldikten sonra peygamberimiz evine gitmiş ve Hz. Hatice'den kendisini örtmesini istemiştir.
- Bu iki sure de "Ey örtünüp bürünen (Resûlüm)" şeklinde başlıyor.
- Hira mağarasından evine giderken o arada kalem suresinden ayet mi nazil olmuştur. Ya da inen ilk ayetlerin akabinde gerçekleşen olaylar silsilesi nelerdir bilgi verseniz sevinirim.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an surelerinin hepsinin nüzul sırası kesin değildir.

- Bununla beraber, Hz. Ali’nin hususi Mushafında nüzul sırası esas alınmıştır. Bu sıra: “Alak, Müddessir, Kalem, Müzzemmil” şeklindedir. (bk. Subhi Salih, Mebahis, 142)

- Diğer bir sıralamaya göre, “Alak, Kalem, Müddessir, Müzzemmil.”

- Ancak tercihe şayan görülen görüşe göre, Alak suresinden sonra Müddessir suresi inmiştir. Müzzemmil suresi ise, Müddessir suresinden sonra indiğine dair cumhurun ittifakı vardır.

Bu durumda, Kalem suresi, Müddessir suresi ile Müzzemmil suresi arasında nazil olma ihtimali olduğu gibi, Müzzemmil’den sonra 4. sırada nazil olma ihtimali de vardır. (bk. İbn Aşur, Müzzemmil suresinin başı)

- Değişik rivayetlerden ve alimlerin görüşlerinden şu kanaat hasıl oluyor:

Alak suresinin ilk beş ayeti nazil olduktan sonra, Hz. Peygamber bir telaş içinde eve gelmiş ve “Dessiruni = Beni örtün” demiş. Bunun üzerine Müddessir suresinin baş tarafları indirilmiştir. Daha sonra (öyle anlaşılıyor ki, peygamberliğin üçüncü yılında tebliğin açık olarak yapılması emrinden sonra, bütün müşrikler bu konuda tedirgin olmuş ve ‘Daru’n-Nedvede bir araya gelmişler. Hz. Peygamber (asm) için -bundan böyle herkesin savunacağı- bir lakap takılmasını istişare etmişler. “Mecnun, kâhin, şair, sahir” gibi kavramlar üzerinde tartışmışlar ve nihayet “mecnun veya sahir / sihirbaz” lakabı üzerinde birleştiler, anlaştılar.

Hz. Peygamber (asm) bunu duyunca çok üzüldü. Bunun üzerine Müzzemmil suresinin baş tarafları nazil oldu. (bk. İbn Aşur, et-Tahrir; Vehbe Zuhayli, El-Münir, ilgili yer)

- Buharide geçen bir rivayete göre, Hz. Peygamber (asm)  Hira’dan aşağı inerken, Hz. Cebrail’i semada bir kürsi üzerinde görür ve tedirgin olur. Bunun üzerine eve gelir ve “dessiruni = beni örtün” der. Bunun üzerine Müddessir suresi iner. (Buhari, h.no: 4922, 4924)

- Diğer bir rivayette: “Zemmiluni, Zemmiluni” demiş ve Müddessir suresi inmiştir. (Buhari, Bedu’l-vahy, 3; h.no:3238)

- Dikkat edilirse, rivayetlerde “Zemmiluni” veya “Dessiruni” ifadelerin her ikisi için de Müddessir suresinin indirildiği ifade edilmiştir.

Bu da gösteriyor ki doğruya en yakın sıralama: "Alak, Müddessir, Müzzemmil, Kalem” şeklindedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun