Alak suresinin ilk beş ayeti nazil olduktan sonra, ikinci sure olarak hangi sure ve o surenin kaç tane ayeti nazil olmustur?

Tarih: 13.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Alak Sûresinin ilk âyetleri nâzil olduktan sonra vahiy kesilmişti (fetretü'l-vahy) Rasûlüllah (s.a.s), buna çok üzülmüş ve âdeta ne yapacağını şaşırmıştı. Cabir İbn Abdullah (r.a.), vahyin gelmediği o dönemden söz ederken Hz. Peygamber (s.a.s)'in şöyle söylediğini rivayet eder:

"Bir gün yolda yürüyordum. Aniden gökten bir ses işittim. Başımı kaldırdığımda, daha önce Hira mağarasında gördüğüm o meleği, yerle gök arasını dolduran bir kürsüde oturur vaziyette gördüm. Dehşete kapılarak, hemen eve döndüm. "Beni örtün, beni örtün"diye bağırıyordum. Evdekiler beni örttüler. Bunun üzerine Allah tarafından bu; "Ey örtünen" ayetiyle başlayan Müddessir suresi nâzil oldu." (bk. Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, ilgili ayetlerin tefisiri)

 

Hz. Peygamber (asv) Hira mağarasında vahiy meleğinin sesini işitip kendisi­ni de görünce korkusundan titremeye başlamış, hemen ailesine gelerek "Beni ör­tün, beni örtün!" demiş; onlar da üzerine bir örtü örtmüşler ve serin su serpmişler­di. Bunun ardından "Ey örtüsüne bürünen!" hitabıyla başlayan Müddessir sûresi­nin ilk beş âyeti İnmiştir. (bk. Buhârî, "Tefsir", 74/1-5; Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an; Kur’an Yolu, Heyet, ilgili ayetlerin tefisiri).

İlave bilgi için tıklayınız: 

MÜDESSİR SURESİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun