Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın yaratılışından bahseden Nisa suresi 1. ayeti açıklar mısınız?

Tarih: 10.10.2011 - 01:12 | Güncelleme:

Soru Detayı
Nisa Suresi 1. ayette "ve halaga minhâ zevcehâ" denilmektedir. - Burada Hz. Âdem'e atıf yapılıyorsa neden müennes zamir (dişil zamir) kullanılmıştır? - Tefsiri Hz. Âdem'den Hz. Havva yaratıldı biçiminde yorumlayanlar, bu dişil zamiri nasıl açıklamaktadırlar?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da zevcesini var eden ve her ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar türetip ya­yan Rabbinizden korkun ve yine O'nun adı ile birbirinizden di­lekte bulunduğunuz Allah'tan sakının, akrabalık bağlarını kes­mekten de. Şüphesiz Allah, üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (Nisa, 4/1)

"Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan..," 

"Tek" kelimesinin müennes "te"si ile gelmesi "nefs" kelimesinin müennesliği dolayısıyladır. Nefs kelimesi ise kendisiyle müzekker (eril-erkeklik) kast olun­sa dahi, müennes (dişil-dişilik) gelir. Bununla birlikte günlük konuşmada: "Tek bir nefisten" şeklinde gelmesi de mümkündür. O takdirde mana kaste­dilerek bu şekilde (müenneslik "te"si olmaksızın) söylenmiş olur. Bunun böy­le gelmesine sebep, nefs ile Âdem (a.s)'ın kast edilmiş olmasıdır. Bunu Mücahid ve Katade söylemiştir. 

"Türetip yayan" buyruğunun anlamı yeryüzünde dağıtıp yayan, demektir. Yüce Allah'ın;

"Etrafa saçılmış kıymetli yaygılar vardır." (Gâşiye, 88/16)

buyruğunda kullanılan kelime de aynı köktendir. 

"Her ikisinden" yine kasıt, Hz. Âdem ile Hz. Havva'dır. Mücâhid der ki "Hz. Havva Hz. Âdem'in en alttaki kaburga kemiğinden yaratılmıştır." Hadis-i şerifte de:

"Kadın eğri bir kaburga kemiğinden yaratılmıştır." diye buyrulmaktadır. (Buhârî, Enbiyâ 1, Nikâh 80, Müsned, V, 8)

(bk. İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 4/546-547)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Havva kaburga kemiğinden mi yaratılmıştır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun