Alacaklarımızı oruç fidyesine sayabilir miyiz?

Tarih: 04.12.2019 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

Oruç fidyesinde de zekattaki gibi temlik şart mıdır? Alacaklarımızı oruç fidyesine sayabilir miyiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Zekatta olduğu gibi fidyede de temlik şartı vardır.

Zekatın geçerli olması için, fakire verilecek para veya malın ona temlik edilmesi yani onun mülküne geçirilmesi şarttır. Bu da zekatın fiilen fakire teslimi ile gerçekleşir. (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, III, 171)

Buna göre, alacak veya verilen ödünç/borç zekata niyet edilmediği, daha sonra da bu parayı zekata saymaya niyet edildiği zaman, paranın kendisi ortada bulunmadığı için temlik gerçekleşmiş olmayacaktır. Dolayısıyla bir kimseye borç olarak verilmiş olan paranın veya alacağın daha sonra borçluya zekat niyetiyle bağışlanması ile zekat verilmiş olmaz. Dört mezhep alimleri bu görüştedir.

Temlik kavramına daha geniş bir anlam yükleyen bazı alimler ise, fakirin zimmetinde bulunan alacağın ona bağışlanmasını da temlik olarak değerlendirmişler ve bunu caiz görmüşlerdir. (Karadavi, Fıkhu’z-zekat, II, 848-850; Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, II, 895 vd.)

Bu son görüşle de amel edilebilir.

Günümüz fakihlerinden Yusuf Karadavi, ifade edilen durumun gerçekleşmesi için, “borçlunun borcunu ödemekten aciz olması ve alacaklının da onu borcundan ibra etmesi (borcunu düşürmesi) ve fakirin de bunu bilmesini” gerekli görmektedir.

Bu görüşe göre, bir kimsenin dinen zekat almaya müstehak olan fakir bir kişideki batık olmayan alacaklarını almayarak bahse konu borcu bu şekilde zekata, fitreye veya fidyeye mahsup etmesi caizdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Birden fazla kişiden alacağı olan kişi, zekat diye birkaç kişinin ...

Tutulamayan ramazan orucunun fidyesi, ne zaman ve kimlere verilir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun