Abdest almak için uygun bir yer bulamayan kadın nasıl abdest alır? Kolları, başı görünecek de olsa abdest alınmalı mıdır; yoksa abdestsiz namaz kılınabilir mi?

Tarih: 02.11.2006 - 13:43 | Güncelleme:

Soru Detayı
Bazen bayanların dışarıda namaz kılmaları gerekiyor. Mescit, cami gibi mekanlarda bayanların namahreme görünmeden abdest alabilecekleri yer bulunmuyor. Böyle durumlarda namaz vakti geçmeden abdest alınacak uygun yer bulunmazsa nasıl davranmak gerekir?..
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kadın nâmahrem erkeklerin yanında, kendisine nikâhı düşebilecek erkeklerin görebileceği yerde, başını, kollarını ve bacağını açamaz; aynı zamanda onların yanında abdest de alamaz. Bunun için tenha, mutena, sakin ve kimseye görünmeyecek bir mekânda abdestini alır.

Kadın avret olmayan el, ayak, yüz v.s. gibi azaları abdest alma yerinde yıkayıp kollarını göstermeyecek şekilde başka bir yerde yıkayabilir. Başka bir hanım veya mahremi olan bir erkek kollarının görünmemesi için önlem alabilir.

Başkalarının kadının saçını görme durumu gibi, bir zaruret olur, kadının da başörtüsü altına rahat su geçirecek derecede ince olursa, başörtüsü üzerine meshetmek caiz olur.

Abdest alan bir kadının başının açılması onun abdestini bozmaz.

Abdest alması gereken bir kadının yanında erkekler varsa ve onların avret yerlerini göremeyeceği şekilde abdest almak da mümkün değilse kadın abdestini almalı mı, yoksa namazını kazaya mı bırakmalıdır?

Bilindiği gibi namaz, dinimizin yerine getirilmesini emrettiği ibadetlerin en önemlisidir. Kelime-i şehadetten sonra, İslam binasının üzerine kurulduğu beş esastan birincisidir. Akıllı ve erginlik çağına ulaşan her Müslümana, istisnasız farzdır. Farziyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Terkedilmesi ve -geciktirmeyi caiz kılan meşru bir mazeret bulunmaksızın- vaktinde eda edilmeyip kazaya bırakılması, en büyük günahlardan biridir.

Namazın terki için, dinimizde hiçbir mazeret yoktur. Geciktirilmesi (kazaya bırakılabilmesi) için dinin meşru saydığı mazeret ise, unutma ve uyku gibi şuur dışı haller ile o anda (vakti içinde) eda edebilme imkanının bulunmayışından ibarettir.

Meşru bir mazeret olmadığı halde namazlarını vaktinde eda etmeyenler, daha sonra bunları kaza etmekle bu emri, vakti içinde yerine getirmeme sorumluluğundan kurtulmuş olmazlar. Bu gibilerin ayrıca tövbe ve istiğfarda (günahlarının affı için niyazda) bulunmaları da lazımdır.

Abdestsiz namaz kılınamaz. Namazın şartlarından biri de hadesten (abdesti veya guslü gerektiren hallerden temiz bulunmak) taharettir. Bu bulunmadıkça namaz geçerli olmaz.

Bu itibarla, namazını evinin dışında kılmak zorunda kalan bir kadının, tedbirini alarak abdestli çıkmaya çalışması, abdest alacak müsait bir yer araması, bulamazsa da mümkün olduğunca avret yerlerini koruyarak abdestini alıp namazını kılması ve kazaya bırakmaması gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun