“Savaşta ele geçirdiklerin müstesna. Zira eşini ve ailesini savaşta öldürdüğün kadını ganimet olarak alabilir hatta daha yolda -rızası olmasa dahi- birlikte olabilirsin...” Böyle bir ayet var mı; anlatılmak istenen nedir?

Tarih: 27.05.2015 - 07:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Soru da ki yazı ayet mi; ayet ise nasıl anlamalı ve açıklamalıyız?
- Ve Talha Bin Ubeydullah "Muhammed öldükten sonra onun hanımlarından Aişe'yi ben kendime alacağım" dediği doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Böyle bir ayet yoktur. Esir alınan kadın evli ise nikahı düşer ve iddet bekledikten sonra cima edilebilir. Bekar ise cinsel ilişki caizdir.

 "Allah'ın Rasûlü'nü üzmeniz ve O'ndan sonra eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir." (Ahzab, 33/53)

Bu ayetin nüzul sebebi ile ilgili farklı rivayet var­dır:

a) Atâ rivayetinde İbn Abbâs der ki: Kureyş'in ileri gelenlerinden birisi geldi ve: "Keşke Allah'ın Rasûlü vefat etse de Aişe'yi ben nikâhlasam." dedi ve işte bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi.(Vahidî, Tefsiru'l Aziz, s. 255.)

İbn Ebi Hatim’in Süddi’den rivayetine göre Efendimiz (s.a.v.)'in vefatından sonra onun hanımlarından biriyle evleneceğini söyleyen kişi Talha ibn Ubeydullah imiş.(Suyûtî, Lübâbu'n-Nukûl, 11, 80).

b) Cüveybir'in İbn Abbâs'tan rivayetine göre birisi Hz. Peygamber (s.a.v)'in hanımlarından birinin yanına geldi. Yanına geldiği hanımın amcasının oğlu idi. Hz. Peygamber (s.a.v): ona: "Bu günden sonra bir daha buraya gelme, burada durma." buyurdular. "Ey Allah'ın elçisi, o benim amcamın kızıdır, ne ben ona kötü bir şey söyledim, ne de o bana." dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.): "Bunu biliyo­rum. Fakat hiç kimse Allah'tan daha kıskanç değildir ve hiç kimse de benden daha kıskanç değildir." buyurdular. Adam bırakıp gitti, giderken de: "Amcamın kızıyla konuşmamı engelliyorsun ha? O'ndan sonra mutlaka onunla (amcamın kızıyla) evleneceğim." dedi ve işte bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerime­yi indirdi. Bu adam söylediği o kelimeden tövbe olarak bir köle azat etti, Allah yolunda on deve yükledi ve yürüyerek hacca gitti.(Suyûtî, a.g.e, 11, 81)

c) Rivayet edilir ki Hz. Peygamber (s.a.v.), Ebu Seleme'den (vefatından) son­ra Ümmü Seleme ile ve Huneys ibn Huzâfe'den sonra da Hafsa ile evlenince münafıklardan birisi: "Bu adama (Muhammed'e) ne oluyor ki hep bizim kadınla­rımızı nikahlıyor. Allah'a yemin olsun, bir gün ölecek olursa kadınlarını nikah­lamak için biz de kur'a atacağız." demiş ve işte bu âyet-i kerime bunun üzerine nazil olmuştur.(Kurtubî, Tefsir, XIV,147).

Kurtubi, İbn Atiyye'den naklederek bu sözü Talha b. Ubeydullah olmayacağını nakletmiştir. Zaten riivayetlerde doğrudan isim geçmemektedir.(bk. Kurtubi, Tefsir, İlgili ayetin tefsiri)

Aslında Hz. Peygamber (s.a.v.)'e eziyet verecek böyle bir sözün bir Müslümandan sâdır olması güçtür; bunu olsa olsa bir münafık söylemiş olabilir. Yukarıda verilen Hz. Talha ile ilgili haberin sahih olduğunu ve Talha ibn Ubeydullah'ın belki bir anlık bir öfke ile böyle bir söz söylediğini kabul etsek bile, sonradan pişman olduğu ve tövbe ederek tövbesinin kabul edilmesi için ne­ler yaptığı anlatılmıştır.(Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2/732-737.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun