“Her istediğini yemen israf olarak yeter.” manasına gelen bir hadis-i şerif var mıdır? Varsa ekonomik imkanları olan insanların canının istediği şeyleri sağlığına zarar vermeyecek şekilde doyuncaya kadar yemesi israf mıdır?

Tarih: 03.01.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İbn Mace’nin Hz. Enes’ten rivayet ettiğine göre, Peygamberimiz (asv) şöyle buyurmuştur:

“Her istediğini yemen israftandır.”(İbn Mace, Et’ime, 51).

Zevaid’de bu hadisin zayıf olduğu belirtilmiştir.(a.g.e).

BU hadisin manası şu olabilir:

Gerçek ihtiyacı olmadığı halde, sadece nefsinin heva ve hevesine kapılarak -yalancı bir iştiha ile- gördüğü her şeyi yemek, israftır.

İsraf, bir bakıma vücuda faydalı olmayan şeylerin yenmesi demektir. Nefsin her arzusunu yerine getirmek için, çeşitli yemekleri mideye doldurmanın  çoğu zaman mideye, vücuda fayda değil, zarar getireceği bilinmektedir.

"Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin! Eğer sâdece Allâh'a kulluk ediyorsanız, O'na şükredin!” (Bakara 2/172)

âyetinde ifade edildiği üzere, her türlü helâl rızıktan yemek içmek aslında mubahtır. Ancak diğer konularda olduğu gibi yeme içmede de mutedil hareket etmek, aşırılık ve israftan kaçınmak gerekir. Kur'an-ı Kerîm'de bu durum şöyle beyan edilmektedir:

“Yiyiniz içiniz; fakat israf etmeyiniz! Çünkü Allâh isrâf edenleri sevmez.” (A'râf, 7/31)

Her işin belli bir gâyesi vardır ve niyet, yapılan işlerin kıymetini belirlemede büyük bir vazîfe görür. Yemek de hangi niyet ve maksat için yenilirse, onun için güç ve kuvvet olur. Bu yüzden yemekten maksat, zevk ve lezzet alarak nefsin boyunduruğu altına girmek değil, Allâh'a kulluk ve ibâdete güç kazanmak olmalıdır. Yani yemek bizzat gâye değil, hedefe giden yolda bir vâsıta olarak görülmelidir. Yeme ve içmede tehlikeli olan şey, tokluk sebebiyle günâha düşmektir.

İlave bilgi için tıklayınız:

İsrafın Boyutları

İsraf...

Az yeme ve içmenin faydaları nedir? Yemek yemede ölçü ne olmalıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun