Gümüş ve altın kaplardan yemek yenip su içilir mi, abdest alınır mı? Hani şu gümüş kaptan bir şey içen kişi yok mu? Muhakkak o kişi karnına cehennem ateşini (çurp çurp diye) içerek gönderir." (Buhari-No:1904) Bu hadisi nasıl anlamalıyız?

Gümüş ve altın kaplardan yemek yenip su içilir mi, abdest alınır mı? Hani şu gümüş kaptan bir şey içen kişi yok mu? Muhakkak o kişi karnına cehennem ateşini (çurp çurp diye) içerek gönderir." (Buhari-No:1904) Bu hadisi nasıl anlamalıyız?
Tarih: 27.02.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ümmü Seleme (radıyallahu anhâ) anlatıyor: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Gümüş kaptan su içen, karnına cehennem ateşi dolduruyor demektir." [Buhârî, Eşribe 28; Müslim, Libas 1, (2065); Muvatta, Sıfatu'n-Nebi 11 (2, 924-925); İbnu Mace, Eşribe 17 (3413)].

Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle denir:

"Kim altın veya gümüş bir kaptan içerse..."

Hadiste "dolduruyor" diye tercüme ettiğimiz kelimenin aslı "Yücerciru"dur ve bu "şarıldatıyor" mânasına gelir. Her ne kadar bu rivayette sâdece gümüş zikredilmiş ise de, Müslim'den kaydedilen ziyadede olduğu gibi bazılarında altun da zikredilir. Binaenaleyh, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) altun ve gümüş kaplardan yiyip içmeyi mideye cehennem ateşini şarıldatmaya teşbih buyuruyor. Yâni, gırtlaktan geçen her şeyi, cehennem ateşinden yakıcı bir mâyinin mideye inişine benzetiyor. Maksad, haramlığın şiddetini ifadedir.

Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

"Kim gümüş bir kaptan su içerse, sanki karnını cehennem ateşi doldurmuş gibi olur."

Önce şunu ifade edelim ki, altın ve gümüş aynı zamanda İslâm'da nakit para olarak da kullanılırdı. Fakir, zengin, köylü, kentli hemen herkes bu iki madeni yakından tanır ve bilirdi.

Ayrıca kötü niyet sahiplerinin dikkatini çeker, hırsızlık ve soysuzluğa yol açar. Fakirle zengin arasındaki mesafeyi genişletir. Çünkü onlar zaruri ihtiyaçlarını güçlükler içinde karşılarken ve toprak, bakır kaplar kullanırken, zenginlerin altın ve gümüş kaplar kullanması doğru olmaz.

Aynı zamanda bu iki madeni sözü edilen yerlerde kullanmakta aşırı bir israf söz konusudur.

Bu ve benzeri nedenlerle İslâm Dini, altından ve gümüşten imal edilen kap, çatal, kaşık, bardak ve benzeri eşyanın günlük işlerde kullanılmasını haram kılmıştır.

Günlük işlerde kullanmamak şartıyla evde süs eşyası -aşırı olmamak kaydıyla- bulundurmak mubahtır. Ama bunlarla kendi seviyelerinden dünyalıkça aşağı olanlara karşı bir üstünlük taslatıyor, gurura, böbürlenmeye vesile oluyorsa o takdirde mekruhtur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Gümüş ve Altın Kaplardan Yemek Yenip Su İçilir mi? Abdest Alınır mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun