“Her dinin bir ahlakı vardır, İslam’ın ahlakı ise hayadır.” anlamındaki hadiste "her din"den kasıt nedir? İslam tek din değil midir?

Tarih: 18.09.2011 - 02:18 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Her bir dinin kendine has bir ahlakı vardır. İslam’ın ahlakı hayâdır.” (Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 9)

anlamındaki hadisteki her dinden kasıt, Hz. Adem’den beri gelen bütün semavî dinlerdir.

İslam kavramı -manası itibariyle- her ne kadar bütün dinlerin ortak unvanı olsa da her devirdeki peygamberin getirdiği dinin ayrı bir adı vardır. Hz. Âdem’in dini, Hz. Nuh’un dini, Hz. Musa, Hz. İsa’nın dini, Hz. Muhammed’in dini gibi... Veya Yahudilik, Hristiyanlık, İslam dini gibi...

İslam dini -iman esaslarında ittifak eden- bütün semavî dinlerin -manası itibariyle- ortak adı olmakla beraber, en son din olan Hz. Muhammed (asm)’in getirdiği dinin asıl adı olmuştur. Çünkü semavî dinler iman esaslarında ittifak etmelerine rağmen, füruat denilen şer’î hükümler konusunda farklı ahkâma sahiptir.

Birer hak din olmaları ve Allah’a teslimiyetleri bakımından semavî dinlerin hepsi de İslam kavramı ortak paydasında birleşiyor. Fakat zaman ve zeminin şartlarına göre ilahî hikmetin ön gördüğü farklı ahkâmla gelmeleri, onlara ayrı isim ve unvanlar kazandırmıştır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun