Hristiyan din adamlarına ve mensuplarına günümüzde neler anlatılabilir? Hangi konularda istişare zemini oluşturulabilir?

Tarih: 25.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Muhatapların farklılığı, farklı şeylerin söylenmesini gerektirir. Bütün Hristiyanları bir tek adam gibi düşünemeyiz. Bu sebeple belli başlıkları sırlamak doğru olmayabilir.

Şunu unutmamak gerekir ki, “DİYALOG” konusu sadece dinler arası diyalog değil, medeniyetler arası diyalog ön görülmektedir. Bunun da amacı insanların dünyada barış içerisinde birlikte yaşayabilecekleri bir ortamı hazırlamaktır. Bu da öncelikli olan konuların masaya yatırılmasıyla olur. Bu iş fertlerden çok cemaatlerin, cemiyetlerin, sivil toplum kuruluşların işidir.

Fert olarak bir Hristiyan din adamıyla konuştuğumuzda dikkat etmemiz gereken noktalardan bazıları şunlar olabilir:

a. İslam ile Hristiyanlık arasında müşterek olan iman esaslarını vurgulamak.

b. Teslis akidesine imada bile bulunmamak.

c. İslam’ın Hz. İsa (as) ve Hz. Meryem hakkındaki ifadelerine işaret etmek

d. Bütün dinlerin ortak yönünü teşkil eden evrensel ahlakî değerlere vurgu yapmak

e. İncil’den de bazı güzel pasajları ezberleyip aktarmak.

f. Kur’an’ın mucizeliğine dikkat çekmek ve onları ispat etmek. Tabii önce bilmek..

g. Bütün insanların Hz. Adem (as)’in çocukları olduğuna ve dünyanın da bir şehir hükmüne geçtiğine ve başka bir dünyanın da olmadığına göre, bu yerküresi gezegeninde birlikte yaşamak mecburiyetinin olduğuna işaret edilebilir.

h. Müşterek düşmanımız olan her türlü ahlaksızlık ve her türlü dinsizlik karşısında iman ve ahlak esaslarında birleşen semavî din mensuplarının, birlikte hareket etmelerinin zorunluluğuna işaret edilebilir.

i. Tabii ki “doğru İslamiyeti doğru olarak bilmek ve doğru olarak anlatmak” için doğru bilgilere ihtiyaç vardır.

ı. Önemli bir noktada şu olmalıdır; karşıdaki adamı İslam’a davet eder gibi yanlış bir tavır içerisine girmemek...

j. Ve muhatabın o andaki nabzını iyi tutmak, samimiyeti ortaya koymak, objektif biri olduğumuzu kanıtlamak, bütün semavî dinlere ve peygamberlere iman etmekle mükellef olduğumuzu hatırlatmak…

gibi düşünceler etrafında bazı şeyler söylenebilir. Oradaki mevcut ortamdan doğacak zuhurat, rotayı takip etmede en doğru bir pusuladır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun