İslam Dininin, tanrı inancı olan diğer dinlere karşı üstünlüğünü açıklar mısınız?

Tarih: 15.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam’ın diğer semavî dinlere karşı üstünlüğünü ortaya koymak için, özel bir çalışma ve örnekleriyle ortaya koyacak bir araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu sebeple, burada konuyu geniş bir yelpazede inceleme imkânımız yoktur. Yalnız birkaç madde halinde İslam dininin üstünlüğüne işaret etmekle yetineceğiz. Zaten arif olana işaret yeter.

- İslam dini diğer semavî dinlerin bütün meziyetlerini içine almıştır.

- Diğer semavî dinlerin çok özet halde ortaya koydukları iman esasları, İslam dininde bütün detaylarıyla ortaya konmuştur.

- Allah’ın birliği / tevhit inancı İslam’da çok geniş mertebeleriyle aklın gözüne gösterilmiştir.

- Diğer semavî dinler genellikle birer kavim ve kabileye hitap ederken, İslam dini evrensel karakteriyle bütün insanlara ve cinlere hitap etmektedir.

- Kur’an’ın ahkâmı, dünya ve ahiret hayatını içine alacak şekilde düzenlenmiştir.

- Diğer semavî dinlerde ahiret inancı -o zamanın anlayışına uygun olarak- çok kısa, âdeta işaret nevinden bahse konu edilmiştir. Oysa Kur’an’da, yüzlerce misal verilerek, hem akıl, hem kalbi, hem de değişik duyguları tatmin edecek bilgilere yer verilmiştir. (Haşre dair bir ayeti tefsir eden Risale-i Nur Külliyatı'ndan Onuncu Söz, bu konuda eşsiz bir belgedir.).

- Diğer peygamberlerin mucizeleri hissî / göze hitap eden, mevziî, lokal ve belli bir zaman dilimiyle sınırlı olmalarına mukabil, İslam Peygamberi (asm)'in en büyük mucizesi olan Kur’an, aklî, zaman ve mekân üstü özelliğiyle kıyamete kadar tesirini icra edebilecek bir konumdadır.

- Diğer semavî dinlerde ilmî meselelere çok az yer verilirken, İslam’da / Kur’an’da, değişik fen bilimleri tarafından ispatlanmış gerçeklere on dört-on beş asır önce parmak basılmış ve Kur’an’ın ayrı bir mucizesinin yansıması olarak ortaya konmuştur.

- Diğer semavî kitapların aksine, Kur’an Allah’ın özel koruması altına alınmıştır. Çünkü Kur’an, a’dan z’ye, Allah’ın kelamıdır. Diğer hususları buna kıyas edebilirsiniz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

tugrul31

Adet günlernde ilişkinin yasak olma sebebini şöyle de açıklayabiliriz,

1. Kadınların o dönemlerde kasılmaları olduğundan canları acıyacaktır ve dinimizce kadına zulmetmek kesinlikle yasaklanmıştır.

2. Erkeğin ilişkiden soğumasına sebep olarak çiftler arasında ilişkinin bitmesine, evliliğin sonlanmasına, aldatma, zina ve aile yıkımlarına kadar gidebileceği için yasaklanmıştır.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun