“Allah sevmediği bir kulun duasını hemen kabul eder, sevdiğinin duasını ise geciktirir.” anlamında bir rivayet var mıdır; sıhhat durumu nedir?

Tarih: 15.01.2012 - 09:32 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Cabir’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

"Allah’ın sevdiği bir kul dua ederken, Allah şöyle der: 'Ey Cebrail! Bu kulumun ihtiyacını yerine getir; fakat onu biraz ertele, çünkü ben onun sesini hep duymak isterim.' (Diğer taraftan) Allah’ın sevmediği bir kul dua ederken, Allah şöyle der: ‘Ey Cebrail! Bu kulumun ihtiyacını yerine getir ve bunu acele yap. Çünkü ben bunun sesini duymak istemiyorum.’ (Taberanî, Kitabu’d-Dua, 1/45; el-Mucemu’l-Evsat, 8/216)

Hafız Heysemî’nin bildirdiğine göre, bu hadis rivayetinin senedinde yer alan İshak b. Abdullah b. Ferve adındaki şahıs “Metruk’ul-hadis = verdiği haberlere itibar edilmez” bir kimsedir. (bk. Mecmau’z-Zevaid,10/151)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun