Peygamberimizin kulluğu, ahiretin varlığına delil midir?

Tarih: 11.04.2016 - 14:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah cc bu dünyayı peygamberimizin resullüğü için yarattığını ve ahireti ise onun kulluğu için yarattığını buyurmakta.
- Peygamberimizin kulluğu hangi yönüyle veya hangi sebeple resullüğünün önüne geçebiliyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Soruda; “Allah cc bu dünyayı peygamberimizin resullüğü için yarattığını ve ahireti ise onun kulluğu icin yarattığını buyurmakta” şeklindeki bir mana ifade eden bir ayet veya kudsi hadise rastlayamadık. Bu manaya gelen bir ayet veya hadis-i kudsinin kaynağı gösterilirse memnun oluruz.

- Bu konuda Üstad Bediüzzaman’ın şöyle bir ifadesi vardır:

“Evet baharımızda yer yüzünü bir mahşer eden, yüz bin haşir numunelerini icad eden Kadîr-i Mutlak'a, Cennet'in icadı nasıl ağır olabilir? Demek nasıl ki onun risaleti, şu dâr-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi, لَوْلاَكَ لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ اْلاَفْلاَكَ sırrına mazhar oldu. Onun gibi, ubudiyeti dahi öteki dâr-ı saadetin açılmasına sebebiyet verdi.” (Sözler, s. 72)

Bediüzzaman bu ifadeyi, haşrin ispatı konusunda gösterdiği delillerden biri olarak Hz. Muhammed’in risaleti ve ubudiyeti ekseninde gösterdiği için kullanmıştır.

Yukarıdaki ifadeden önce şu hususa da şöyle işaret etmiştir:

“Eğer âhiretin hesapsız esbab-ı mûcibesi, delail-i vücudu olmasa idi; yalnız şu zâtın tek duası, baharımızın icadı kadar Hâlık-ı Rahîm'in kudretine hafif gelen şu Cennet'in binasına sebebiyet verecekti.” (Sözler, a.g.y)

- Üstdad'ın bu ifadesinden kulluğunun risaletinden daha önde/daha üstün olduğunu gösteren bir ipucu göremedik. Burada, Hz. Peygamberin risaletinin bu kâinatın yaratılmasına, şu dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdiği ifade edilmiştir. Bu gerçeğin gerekçesi:

“Çünkü anlaşılmaz bir kitab, muallimsiz olsa; manasız bir kâğıttan ibaret kalır.” (Sözler, s. 122)

sözleriyle işaret edilmiştir.

- Her imtihanın bir sonucu olduğu gibi, dünya imtihanının da elbette bir sonucu olacaktır. Bu sonuç bu dünyada olmadığına göre, ahiret aleminde  elbette tahakkuk edecektir.

Bunun ispatı konusunda pek çok deliller yanında, Hz. Peygamber (asm)'in kulluğu da bir delil olarak sunulmuştur. Bu gerçeğin gerekçesi de şöyle seslendirilmiştir:

“Acaba bütün benî-Âdemi arkasına alıp şu Arz üstünde durup, arş-ı a'zama müteveccihen el kaldırıp, nev'-i beşerin hülâsa-i ubudiyetini câmi' hakikat-ı ubudiyet-i Ahmediye (asm) içinde dua eden şu şeref-i nev'-i insan ve ferîd-i kevn ü zaman olan Fahr-i Kâinat (asm) ne istiyor, dinleyelim. Bak, kendine ve ümmetine saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, Cennet istiyor. Hem mevcudat âyinelerinde cemallerini gösteren bütün esma-i kudsiye-i İlahiye ile beraber istiyor. O esmadan şefaat taleb ediyor, görüyorsun. Eğer âhiretin hesabsız esbab-ı mûcibesi, delail-i vücudu olmasa idi; yalnız şu zâtın tek duası, baharımızın icadı kadar Hâlık-ı Rahîm'in kudretine hafif gelen şu Cennet'in binasına sebebiyet verecekti.” (Sözler, s. 72)

Çünkü, sonsuz merhamet ve kerim olan Allah’ın sivrisineğin bile bütün ihtiyaçlarını giderdiği halde, eşref-i mahlukat olarak yarattığı insanların ve bilhassa onların sevgili reisleri olan Hz. Muhammed’in en büyük ihtiyacını yerine getirmemesi mümkün değildir.

Üstad şu ifadelerinde bu gerçeğin altını çizmiştir:

“Hem hiç kabil midir ki: Hayatın en cüz'îsinin pek gizli sesini işitsin, derdini dinlesin, derman versin ve nazını çeksin ve kemal-i itina ve ihtimam ile beslesin ve ona dikkatle hizmet ettirsin ve büyük mahlukatını ona hizmetkâr yapsın ve sonra en büyük ve kıymetdar ve bâki ve nazdar bir hayatın gök sadâsı gibi yüksek sesini işitmesin? Ve onun çok ehemmiyetli beka duasını ve nazını ve niyazını nazara almasın? Âdeta bir neferin kemal-i itina ile techiz ve idaresini yapsın ve mutî ve muhteşem orduya hiç bakmasın? Ve zerreyi görsün, güneşi görmesin? Sivrisineğin sesini işitsin, gök gürültüsünü işitmesin? Hâşâ, yüzbin defa hâşâ!” (Sözler, s. 107)

İlave bilgi için tıklayınız:

Bir Kul Olarak Hz. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun