Zinadan doğan çocukta hayır yoktur, ifadesi hadis midir?

Tarih: 31.12.2014 - 13:12 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Zinadan doğan çocukta hayır yoktur. Allah yolunda giyip kendileri ile cihada katıldığım iki ayakkabı, benim için bir zina çocuğunu azad etmekten daha hoştur." (İbn Mace Ahmed)
- Bu hadis gerçek mi, Peygamberimizin merhametine ters düşmez mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Zinadan doğan çocukta hayır yoktur…” rivayeti hadis kaynaklarında gelmektedir.(bk. İbn Mace, Itk, 9; İbn Hanbel, er-Risale, 1421/2001, 45/596)

Bu hadis rivayetinde yer alan “Ebu yezid ed-Dannî” adındaki ravi, Buhari, İbn Abdulağanî, Darekutni ve Zehebi gibi büyük hadis otoriteleri tarafından “münkerul-hadis” (hadisleri kabul edilemez) kişi olarak nitelendirilmiştir. (bk. ilgili kaynakların Zevaid ve diğer t’alikleri, a.y.)

el-Elbani de bu hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. (bk. Silsiletu’l-ahadis’d-daife, 9/286)

Bu açıklamalar gösteriyor ki, bu rivayet zayıf veya mevzudur.

Nitekim Hz. Aişe, bu bilginin aksine hüküm vermiştir. Zinadan doğan çocuğun sorumlu olduğunu söyleyenleri ayıplamış, “Zindan doğan çocuğun, ana-babasının işledikleri günahtan bir sorumluluğu yoktur.” demiş ve ardından “Hiç kimse başkasının günahından ötürü mesul olmaz.” (Enam, 6/164) mealindeki ayeti okumuştur.” (bk. Kenzu’l-Ummal, h. no: 30714)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun