Zina edenin imanı gider mi? Bir hadiste buyuruluyor ki, "Bir kişi zina yaparken mümin değildir." Yani imansız mıdır veya mümin ile Müslüman arasında bir fark var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Kişi zina edince iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi muallak durur. Zinadan çıkınca iman adama geri döner." [Ebu Davud, Sünnet 16, (4690); Tirmizî, İman 11, (2627).]

Tirmizî, şu ziyadede bulunmuştur:

"Ebu Cafer el-Bâkır Muhammed İbnu Ali'nin: "Bunda "Şöyle!" dedi ve parmaklarını kenetledi, sonra parmaklarını ayırıp, "Tövbe edince geri döner!" dedi ve tekrar parmaklarını kenetledi."

Hakim'de Ebu Hureyre'den gelen bir açıklama kaydedilir. Bu açıklama şöyledir:

"Kim zina eder veya içki içerse Allah ondan imanı çıkarır, tıpkı bir insanın gömleğini başından çıkarması gibi."

Tirmizî'nin ziyadesi şu yoruma sebep olmuştur:

"Ebu Ca'fer merhum, imanı İslam'dan ayrı tutup ona daha hususi bir hüviyet tanımıştır. Böylece kişi imandan çıksa da İslam'da baki kalmaktadır. İbnu Hacer, bu yorumun, cumhurun: "Hadisteki imandan murad kâmil manadaki imandır, imanın kendisi değildir." sözüne muvafık olduğunu belirtir.

(Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun
UYGULAMALAR