Zariyat suresi 48.ayette yerin yayılıp döşendiği anlatılır. Burada dünya düz anlamı çıkmaz mı?

Tarih: 18.05.2013 - 13:04 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Şu anda biz yeryüzünü düz bir tepsi içi gibi rahat kullanmıyor muyuz?
- Ektiklerimiz ovalar, yer yüzünün düz olduğunu göstermiyor mu?
- Şehirlerimizin önemli bir kısmı düz ovalarda yerleşmemiş mi?

Bu ve benzeri birçok hakikat, dünyanın bir döşek gibi yayıldığını, düz bir yatak gibi döşendiğini göstermektedir. O halde burada bir hakikatı iyi anlamak gerekir. O hakikat da şudur: Yeryüzü bir küredir, lakin düz bir yüzeye sahip bir küredir. Genellikle ovaları düz, denizleri düz, meraları düzdür. İnsanın yaşaması, üzerinde yatıp istirahat etmesi için elverişli bir düz satıha / yüzeye sahiptir.

İşte Kur’an’da, yeryüzünün bu nimet cihetini, hayata elverişli cihetini göstermek için, onun döşek, beşik, satıh gibi özelliklerine işaret edilmiştir. Bununla beraber, yerin gerçekten bir küre olduğunu göstermek için de zamanla önem arz edecek olan bu meselenin doğru anlaşılması için de bir ayette yerküresinin yuvarlak, hatta elips şekline de vurgu yapılmıştır. Yerin düzenlenmesiyle ilgili Naziat suresinin 30. ayetinde meal olarak şu ifadeye yer verilmiştir: “Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı.” Bu ayette “döşeme” sözcüğüyle ifade edilen kelimenin Arapça aslı “deha”dır. Bu kelime, “udhiyye / udhuvve” kökünden gelmektedir ki, deve yumurtası anlamına gelip yuvarlaklığı ifade etmektedir. Aynı kökten gelen “medha” kelimesi deve kuşunun yumurtasını bıraktığı yuva anlamına gelir. Deve kuşu yumurtası, tam yuvarlak olmayı elips şeklindedir. İşte, bu ayette kullanılan “deha” kelimesi, diğer ayetlerin müteşabih manalarını vuzuha kavuşturmaktadır.

Yaklaşık on beş asır önce yerküresinin yuvarlaklığını bu kadar ince bir detayına kadar tasvir eden bir kelimenin kullanılması, elbette Kur’an’ın Allah’ın sözü olduğunun belgesidir.

Şunu da unutmamak gerekir ki, -yukarıda vurguladığımız gibi- yerküresinin yuvarlaklığı, onun “döşek, sergi, beşik” olma özelliğine aykırı değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun