Yıldızınızın barışması için daha uygundur, hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 10.08.2020 - 10:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Peygamber (s.a.s) kendisine: "O kadına bak, çünkü bakmak yıldızınızın barışması için daha uygundur" buyurmuştur (Tirmizî, Nikâh, 5; İbn Mace, Nikah, 9; Konuyla ilgili benzer rivayetler için bk. Müslim, Nikah, 14; Ebû Dâvûd, Nikah, 18)
- Bu hadiste yıldızı barışmak geçiyor sizin başka bir yazınızda yıldızı yüksek yıldızı düşük yok demiştiniz, yıldızı barışmak farklı bir şey mi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadislerde “yıldız” kelimesi geçmiyor.

Onu tercüme edenler “araları iyi olur, birbirini severler” manasını, Türkçede geniş kullanımı iyi anlaşırlar anlamındaki yıldızları barışır” ifadesini tercih etmiştir.

Tirmizi, hadisin metninde yer alan “ahra en yü’dime beyneküma” cümlesini, “Ahra en tedûme el-meveddetu beyneküma” yani evleneceğiniz kadını görmeniz, aranızda sevginin devam etmesine daha elverişlidir, şeklinde açıklamıştır. (Tirmizi, a.g.y)

Tirmizi’nin şerhinde de benzer ifadelerle aynı açıklamaya yer verilmiştir. (bk. Tuhfetu’l-Ahvezi, 4/176)

Görüldüğü üzere, hadiste “yıldızınız barışır” diye bir ifade yoktur. Tirmizi ile İbn Mace aynı ifadeyi kullanmıştır.

Özetle, Hz. Peygamber (asm), evlenmek isteyen kişiye, evleneceği kadını görmesini istemiş ve şöyle demiştir.:

 “Çünkü bu, uyum sağlamanız ve evliliğin devamı açısından daha uygundur.” (İbn Mace, Nikaḥ, 9; Tirmizî, Nikah, 5; Nesai, Nikaḥ, 17)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun