Yedi yaşından büyük çocuğun dinden dönmesi geçerli olur mu?

Tarih: 28.09.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sizin de işaret ettiğiniz gibi, mürtetliğin geçerli olabilmesi için iki şart vardır. Birincisi, akıl, ikincisi, özgür irade. Buna göre, aklı olmayan deli ve aklı ermeyen çocukların riddeti geçersiz olduğu gibi, mükreh / zorlanmış olanın riddeti de geçersizdir.

Şafii âlimleri ile İmam Ebu Yusuf dışındaki diğer mezhep âlimlerine göre, erginlik çağına girmeyen mümeyyiz çocuğun da riddeti geçerlidir. İmam Şafii ve İmam Ebu Yusuf’a göre, erginlik çağına girmek/âkıl-bâliğ olmak şarttır. Dolayısıyla, mümeyyiz çocukların riddeti geçersizdir.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/184-185).

Özetlersek; cumhura gör mümeyyiz olan çocukların İslam’ı da riddeti de geçerlidir.

Kaynaklarda verilen bilgiye göre, Ebu Yusuf da mümeyyiz çocuğun -riddetini geçersiz saymakla beraber- Müslümanlığının sıhhatine hükmetmiştir. Hem riddetini hem de Müslümanlığını geçersiz sayanlar ise İmam Şafii ile İmam Züfer’dir.(Nevevî, Mecmu, 19/223; Fethu’l-Kadir-Şamile-,13/281-282).   

Fakat, Ebu Hanife’nin -daha sonra- bu konudaki Ebu Yusuf’un görüşünü kabul ettiği rivayetleri de vardır.(bk. Fethu’l-Kadîr-Şamile, 13/281; Reddü’l-muhtar,4/444; Zuhaylî, a.g.y).

Vehbe Zuhaylî’nin tercihine göre, (ki Fethu’l-Kadir’e göre bu, aynı zamanda İmam Ebu Yusuf’un görüşüdür) mümeyyiz çocuğun Müslümanlığının sahih olduğu hususunda cumhurun görüşünü, mürtetliğinin geçersiz olduğu noktasında da İmam Şafii ve İmam Ebu Yusuf’un görüşü daha isabetlidir.(Zuhaylî, a.g.e, 6/186). Bu görüş doğrusu bize de cazip gelmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun