Beşikteyken veya bebekken konuşan çocukların sayısı kaçtır ve kimlerdir?

Tarih: 19.06.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Beşikteki çocuk mucize veya keramet olarak konuşabilir.

Ebu Hureyre’nin hadisini Buharî de rivayet etmiştir. (Buhari, Enbiya, 48)

Alimler, bu sayılar hakkında değişik görüşler ortaya koymuşlardır. Kurtubî, “Bu sayı sınırlama ifadesinin doğru olmadığı” görüşündedir. İmam Nevevî, “bu çocuklardan beşikte iken konuşanlar” olarak düşünüyor. Ona göre, geriye kalanlar beşikte değil, ama yine de çocuk olarak konuşmuşlardır.

İbn Hacer, farklı kaynaklarda geçen değişik rivayetlerin toplamından küçükken konuşanların sayısını 7’ye kadar çıkartıyor. Bunlar:

Hz. İsa,
İbn Cürec’in şahidi,
Firavunun annesini ateşe attığı kadının çocuğu,
Hz. Yusuf’un şahidi,
Hz. Yahya,
Hz. İbrahim,
Hz. Muhammed (a.s.m), 

Ayrıca, Uhdud / ateş çukuruna atılan annenin çocuğu, Peygamberimiz (asm) zamanında bebekken konuşan “Mübareku’l-Yemame” de sayılırsa, bu sayı dokuz olur.

Diğer taraftan, bebekken konuşan başka kimseler de olabilir ve sayı daha da aratabilir. Ancak bu rivayetlerin bir kısmı zayıf kabul edilmiştir. Bu rivayetlerin bir kısmı mürsel, bir kısmı mevkuftur. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Barî, 6/482; Ruhu'l-beyan, 4/241)

Özet olarak diyebiliriz ki, bu hadisten “yalnız üç taneyi” anlamak gerekmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun