Yatsı namazı Fransa'da çok geç olduğu için sünnetini ve vitri terk ediyorum; günah sayılır mı?

Tarih: 10.03.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Vitir namazını kılmak vaciptir. Bu sebebten terketmek caiz değildir, mesuliyeti gerektirir. Kasten veya unutarak kılınmayan vitir namazını kaza etmek de vaciptir.

Şafii mezhebine göre vitir namazı sünnet olduğundan, terkedilmesi günah olmasa da büyük sevab kaybıdır. Kasten terketmek doğru değildir.

Yatsı namazının son sünnetini terketmek günah değildir. Ancak müekked sünnet olduğu için kasten terketmek hoş değildir. Büyük sevabdan mahrumiyettir.

VİTÎR NAMAZI:

Vitir: Sözlükte «tek olan şey»e denir. İstılahta ise, yatsı na­mazından sonra kılınan üç rek'atli namazın özel ismidir.

a)
Vitir namazı sünnet ile sabit olmuştur. Yapılan sahih riva­yette buyuruluyor ki:

«Şüphesiz ki Allah size bir namaz fazla kıldı; haberiniz olsun ki o, vitir'dir. Bu namazı yatsı ile fecir arasında kılın.» (Ahmed bin Hanbel - Nasbu'r-Râye / Zeylai.)

Hz. Hatice (ra)'den yapılan rivayette deniliyor ki: Resûlüllah (asm) Efendimiz çıka geldi ve şöyle buyurdu:

«Doğ­rusu Allah size bir namaz ile lûtufta bulundu; o namaz size kızıl tüy­lü develerden daha hayırlıdır; o vitir namazıdır. Onun size yatsıyla fecir doğuncaya kadar geçecek zaman içinde meşru' kıldı.» (Ebû Dâvud - Tirmizi - İbn Mâce.)

b) Bu hadîslerin ışığı altında İmam Ebû Hanîfe'den üç rivayet yapılmıştır:

     1. Vitir namazı farzdır,

     2. Vitir namazı müekked sünnettir,

     3. Vitir namazı vâcibdir.

Vâcib olduğuna dair yapılan rivayetin, İmamın en son bu ko­nuda çıkardığı bir hükümdür. Sahih olan da budur. Hanefi imamla­rı bu rivayeti esas kabul ederek vitir namazının vâcib olduğuna kanidirler. (El-Muhit / Radıyüddin Serahsî.)

Eğer vitir namazı yatsıya bağlı bir sünnet olsaydı, gecenin so­nuna geciktirilmesi mekruh olurdu. Halbuki bu namazın yatsıyla fecir arasındaki zaman içinde kılınabileceği belirtilmiştir. Diğer ta­raftan yatsının son iki rek'at sünnetini gecenin sonuna geciktiremiyoruz; çünkü o, yatsı namazına tabi'dir. (Et-Tebyîn / Zeylai.)

Vitir namazı Hanefi mezhebine göre vâcib olduğundan onu, ayakta durup kılma gücü olduğu halde oturarak kılmak mekruh sa­yılmış, bunun gibi binek üzerinde -bir özür olmadıkça- kılınması da aynı hükme bağlanmıştır. (El-Muhit / Serahsi - Fetâvâ-yi Hindiyye.)

Vitir namazı yine vâcib olduğundan ister unutularak, ister kasden terkedildiği takdirde kazası gerekir. Bunun gibi, Vitir namazına vitir niyeti getirmeksizin kılınması da caiz sayılmamıştır. (El-Kâfi - El-Kifaye.)

Vitir namazı kaza edildiğinde yine Kunut duâsıyla birlikte kaza edilir. Çünkü bu duayı okumak ta vâcibdir.

Vitir namazı, yukarıda da belirttiğimiz gibi, üç rek'attir, bir se­lâmla kılınır. (El-Hidâye / Merğînanî.)

Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/376-377.

İlave bilgi için tıklayınız:

Almanya, Norveç gibi yatsı namazı vakti olmayan ya da vakit çok az olan yerlerde Yatsı namazı ne zaman kılınacaktır? Bu sene Diyanet'in yatsı namazı vaktinde yaptığı değişiklikler nerden kaynaklanıyor? Eski uygulamaya göre yatsı namazı kılınır mı?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun