Yaşlı olan gayri müslim bir bayanla tokalaşmak caiz midir?

Tarih: 15.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dinimiz, aile müessesesini toplumun en önemli kurumu olarak kabul etmiş, Müslümanların evlenip yuva kurmalarını tavsiye etmiş, insan neslinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için aile yuvalarının korunup yaşatılması üzerinde de önemle durmuştur. Ayrıca kişilerin cinsel ihtiyaçlarının meşru bir şekilde giderilmesini öngörmektedir. Cinsi ihtiyacın giderilmesinin meşru yolu evlenmektir.

İslam dininde, zina haram olduğu gibi, zinaya zemin hazırlayan söz, iş ve davranışlar da haramdır. Kur'ân-ı Kerim'de bu hususta: "Zinaya yaklaşmayın; çünkü o, pek çirkin ve çok kötü bir yoldur." (İsrâ, 17/32 ) buyurulmaktadır.

Bu konuyla ilgili çeşitli sahih rivayetler vardır:

"Hiçbir erkek yabancı bir kadınla, yalnız baş başa kalmasın..." (Buhârî, Nikâh, 111; Cihâd, 140,181; Müslim, Hac, 424);

"Dikkat ediniz, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız başına kalmaz ki, üçüncüleri şeytan olmasın... " (Müslim, Hac, 424; Tirmizî, Radâ',16, Fiten, 7).

Ebu Hureyre (ra)'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

"Âdemoğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur. O buna mutlaka erişir. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o, arzu eder, ister. Üreme organı ise, bunu ya gerçekleştirir ya da boşa çıkarır." (Riyazü's-Salihin Terceme ve Şerhi, 7/79).

Dil, el, kulak, ayak, kalb ve göz gibi organlara nisbet edilen zina, gerçek zina olmayıp, gerçek zinaya götürücü fiil ve davranışlardır. Gerçek zina yapılmadıkça, bu organların yaptıkları, kendi çaplarında günahtır.

Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere, İslâm dini prensip olarak kötülükleri yasak ettiği gibi, ayrıca ön tedbir olarak kötülüğe vesile olan ve onu tahrik eden durum ve davranışları da yasaklamış ve böylece insanla kötülük arasına bir mesafe koyarak kötülük yollarını tıkamıştır.

Sonuç olarak aralarında evlilik caiz olan kadınlarla erkeklerin, bir zaruret olmadıkça birbirleriyle tokalaşmaları caiz değildir. Ancak, yaşları ilerlemiş, cinsel duyguları körelmiş ve kendilerine bakıldığında şehvet duygusu veya tahrik olma ihtimali ortadan kalkmış olan kadınlarla tokalaşmak ve onların elini öpmekte bir sakınca yoktur. Çünkü Hz. Ebu Bekir sütannesinin kabilesini ziyarete gittiğinde yaşlı, ihtiyar kadınlarla tokalaşmıştır. (Merginani, el-Hidaye, Kitabu'l-Kerahiye, 2/ 454).

İlave bilgi için tıklayınız:

Yabancı bir kızla toklaşmak caiz mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun