Hz. Muhammed’in yabancı kadınlarla iletişimi nasıldı?

Tarih: 29.07.2018 - 20:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Muhammed’in bazı def çalan kızlara -tam emin değilim- “Allah biliyor ki sizleri seviyorum.” diye iltifat ettiğini okudum. Bu kızlar onun namahremi değil midir?
- Ve ayrıca Ümmü Eymen’e “Gözünde beyaz olmayan adam yoktur.” gibi bir şaka yaptığı da biliniyor. Ümmü Eymen onun mahremi midir (dadısı olduğunu biliyorum fakat emin olamadım)?
- Bu durumda namahremlerle yanlış anlaşılmayacak durumlarda esprili ve yumuşak bir dilde konuşabilir miyiz?
- Ayrıca bir kadına hoşgeldiniz diye iltifat ettiğini okumuştum tam emin olmamakla beraber. Umarım siz kaynakları bulabilirsiniz. Ve Hz. Muhammed’in bu konuşması zaruri kapsamlar dışında mı kalıyor? Kalıyorsa sınırımızı bilerek, fitne çıkmadan namahremle arkadaşça konuşamaz mıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Peygamber (asm)'in yabancı kadınlarla konuşurken yüzlerine bakıp bakmadığı konusunda açık bir nassa rastlayamadık.

- Bazı alimlere göre, Hz. Peygamber (asm)'in yabancı kadınlara bakması ona mahsus bir cevazdır. Çünkü, onun kişiliği diğer bütün insanlardan farklıdır. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 9/210)

- Hz. Peygamber (asm)’in  hususiyetlerinden kabul edilen bu davranışı, ümmeti için bir sünnet veya bir ruhsat teşkil etmez. Bilakis, ümmetin takip etmesi gereken konuyla ilgili ayet ve sahih hadislerdir. Bu açık naslar tevil kaldırmaz:

“Müminlere söyle, gözlerini sakınsınlar (kadınlara bakmasınlar). Mümin kadınlara da söyle gözlerini (yere) indirsinler (erkeklere bakmasınlar), namuslarını korusunlar.” (Nur, 24/31)

mealindeki ayette erkek ve kadınların birbirine bakmamaları emredilmektedir.

Aşağıdaki hadis-i şeriflerde de erkekle kadın arasında sakınılması gereken bazı hususlara işaret edilmiştir:

- Bir rivayete göre, Hz. Peygamber (asm), Veda haccı sırasında kendisine soru soran güzel yüzlü bir kadına, terkisine aldığı amcaoğlu Fazl b. Abbas’ın baktığını görünce, eliyle başını diğer tarafa çevirdi. Hz. Abbas’ın niye böyle yaptığını sorması üzerine, Resulüllah (asm) “Bir genç delikanlı ve bir genç kız gördüm. Bu ikisi için şeytandan emin olamadım.” diye cevap verdi. (Tirmizi, Hacc, 885; Ebu Dâvud, Menâsik, 1935)

- Hz. Peygamber (asm) bir gün Hz. Ali’ye şöyle dedi:

"Ey Ali, muhakkak ki cennette senin için bir köşk vardır. Bir bakışa ikincisini ekleme. Birincisi senin için mubahtır. Fakat başkaca bakma hakkın yoktur." (Tirmizi, Edeb, 2777; Ebu Dâvud, Nikâh, 2149)

“- Gözlerin zinası bakmaktır,
- Dilin zinası konuşmaktır,
- Elin zinası dokunmaktır,
- Her nefis arzu eder ve iştahlanır. Ferc ise ya yalanlar ya da doğrular."
(Buhari, istizan, 6243;  Müslim, Kader, 2657)

İmam Nevevi (rh) bu hadisin şerhinde şu değerlendirmede bulunmuştur:

''Burada mecazi bir zina vardır. Bu zina;

- Ya haram bakışla,
- Yahut zinaya götürecek şeyleri dinlemekle,
- Yahut yabancı birisine dokunmak ya da öpmekle,
- Yahut ayaklarla zina etmek için yürümekle,
- Yahut yabancılarla haram/müstehcen olan konuşmalar yapmakla,
- Yahut kalp ile düşünmekle işlenir;

işte bütün bunlar mecazi zinanın çeşitleridir." (Nevevi, Şerhu Müslim, 16/206)

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamberimizin kadınlarla olan diyalogu nasıldı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun