Peygamberimiz kadınlara muhatap olup hal hatır sormuş mudur?

Tarih: 04.01.2014 - 12:02 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (asm) nikahı dışındaki, gerek ümmetinden mümine bayanlarla yahut ümmeti dışındaki bayanlarla muhatap olup hallerini hatırlarını sormuş mudur?

- Bayanların Peygamberimize (asm) hitaben "Günaydın, merhaba, nasılsın?" gibi bayanların temennilerine karşılık vermiş midir ve bayanların sorularına cevap vermiş midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Peygamber (asm)'in eşlerinin dışında bazı kadınlarla konuştuğuna dair Kur’an ayeti vardır:

“Resulüm! Kocası hakkında sana başvurup tartışan ve halini Allah’a arzeden o kadının sözlerini elbette Allah işitti. Allah sizin konuşmalarınızı dinliyordu. Şüphesiz Allah semîdir, basîrdir / her şeyi hakkıyla işitir, hakkıyla görür.” (Mücadele, 58/1)

mealindeki ayette bu husus açıkça görülmektedir.

- Kur’an-ı Kerim’de:

“Yabancı erkeklere çekici bir eda ile konuşmayın, sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin.” (Ahzâb, 33/32)

buyurulmaktadır. Bu, yabancı bir erkeğe muhatap olma durumunda kalan bir kadının edep, ciddiyet, ağır başlılık ve utanma hasletlerini koruyarak konuşması gerektiğini ihtar etmektedir.

- Hadis kaynaklarında da Efendimiz (asm)'in kadınlara selam verdiğine ve selamlarını aldığına dair bilgiler vardır.

Hz. Esma binti Yezid anlatıyor:

“Resulullah (benim de içinde bulunduğum) bazı kadınlara uğradı ve  bize selam verdi.” (bk. Ebu Davud, Sünnet,148; Tirmizi, İstizan, 9 ; İbn Mace, Edeb,14)

Ebû Talib kızı Ümmü Hanî, kendisinin sadece sesini duyan ve göremediği için de kim olduğunu bilemeyen Peygamberimiz’e (asm) selam vermiş, Peygamberimiz (asm) de selama karşılık verip, kim olduğunu sorup öğrenince: “Hoş geldin ey Ümmü Hanî.” diyerek, kendisine iltifat etmiştir. (Buhârî, Gusül 21; Salât 4; Müslim, Hayız, 70-71, Salâtü’l-müsâfirîn 81-82; Tirmizî, İsti’zân 34)

Peygamberimiz (asm)’in ve sahabenin uygulamalarından anlaşıldığına göre, herhangi bir fitne korkusu ve yanlış anlaşılmanın söz konusu olmadığı hallerde kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara selâm verip almalarında, ihtiyaç halinde konuşmalarında bir sakınca yoktur. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 406; Zekeriya el-Ensârî, Esne’l-metâlib, I, 176)

Bilgi için tıklayınız:

Peygamberimizin kadınlarla olan diyalogu nasıldı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun