Göz zinası nedir?

Tarih: 05.12.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

"(Ey Resûlüm), Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan beri alsınlar ve ırzlarını zinadan korusunlar. Bu kendileri için daha temizdir. Muhakkak ki Allah, onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, ziynetlerini (süslerinin takılı olduğu boğaz, gerdan, baş, kol, bacak ve kol gibi yerlerini) göstermesinler. Ancak bunlardan görülmesi zaruri olan (yüz, el ve ayaklar) müstesnadır. Baş örtülerini yakalarının üstüne koysunlar. ..." (Nur, 24/31)

Yukarıdaki ayetler erkek olsun kadın olsun bütün Müslümanlara zinanın haram kılındığını bildirmektedir. Ayrıca, yine hem erkek hem kadınlara, kendilerini zinaya götürecek davranışlardan sakınmaları emredilmektedir. Yine bu ayetlerden insanı zinaya sürükleyen en önemli şeyin şehvetle namahreme bakmak olduğu öğrenilmektedir. Bu nedenle Allah Teâla, erkek kadın bütün müminlere gözlerini haramdan sakınmalarını, yani namahreme bakmamalarını emir ve tavsiye buyurmuştur.

Bakış zinanın başlangıcıdır. Bunun için gözü korumak mühimdir, "Bir bakıştan ne olur?" diyerek bu konuda aldırmazlık gösterenler, sonunda büyük felaketlerle karşılaşırlar. Kasdi olmayan ilk bakıştan, kişi sorumlu tutulmamıştır. Fakat tekrar tekrar bakmak yasaklanmıştır.

Bu konuda Hz.Peygamber (asm) şöyle buyurmaktadır:

"Birinci bakış sana, ama ikincisi aleyhinedir."

Yabancı erkek ve kadınların birbirine göz kırpmaları, kadının gözlerini süzmesi, gözlerin zinasıdır.

Şurası unutulmamalıdır ki; şehvetle bakışın "zina" olarak ifadesi, hakiki manada cinsi temasla meydana gelen zina olmayıp, belki zinaya götüren en önemli sebeplerden biri olduğunun anlatılması sebebine bağlıdır. Bunun için "göz ve dil zinası" olarak bildirilen durumların "hakiki zina" ile bir tutulması mümkün değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah neden "Zina yapmayın!.." değil de "Zinaya yaklaşmayın!.." diyor? Harama bakmama üzerinde niye bu kadar duruluyor? Müstehcen görüntülere bakmaya din ne diyor?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

abdulhakem

Çekerse ne olur? Yani şarabı besmeleyle çekenin hükmü nedir? Çekilmez demekle tam cevap verilmiş olmuyor.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör

Besmele sadece helâl, meşru, mubah ve güzel işleri yapmaya başlamadan önce ve ibadet sayılan yerlerde, başlangıçta söylenir. Her işine Besmeleyle başlayan bir Müslüman, “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle başlarım” mânâsındaki bu mübarek kelimeyi söylemekle, ibadetin dışında kalan meşguliyetlerini bir ibadet havasına büründürmekte, basit ve normal âdetlerini ibadete çevirmektedir. “Bismillah’la başlanmayan işte hayır ve bereket yoktur” hadis-i şerifine göre amel etmekle de hayır ve bereketin kapısını aralamış olmaktadır.

Güzel ve hayırlı işlerde Besmele çekmek ne kadar yerinde, alışkanlık haline getirildiği zaman ne nisbette güzelse; meşru olmayan, dinen haram sayılan işlerin başında söylemek de o derece yersiz ve hoş olmayan bir davranıştır.

Çünkü İslamın haram kıldığı, Müslümanların uzak kalmaları gereken işlerde insanın maddî ve manevî hayatına zarar veren pek çok şey vardır. Yasaklanan bazı hususlar da âyet ve hadislerde açıkça belirtilmiştir. Meselâ içki içmek, zina etmek, faiz yemek, kumar oynamak, bunlardan sadece birkaç tanesidir. Bir insan bu kötü işleri yaparken ne maksatla Besmele çekmektedir? “Şansım yâver gitsin” diye kumardan önce, “Belki günahı az olur” diye içki ve faiz almadan önce söylüyorsa, burada taşımış olduğu niyet dinle ve imanla ne nisbette bağdaşır? Bu niyetle o haramın mahiyeti değişir mi? Manevî mes’uliyeti bir kat daha artmış olmaz mı? Ayrıca bu çirkin hareketinin başlangıcında bu mübarek kelimeyi kullanırken onu hafife almış, basite indirmiş olmuyor mu?

Dinî kaynaklarımızdan Fıkh-ı Ekber ve Dâmâd’da, bu hususta şöyle denilmektedir:

“Bir kimse haram olduğu kesin olarak bilinen şeyleri yaparken Bismillah derse, küfre girmiş olur. Meselâ kumar oynarken, şarap içerken, zina ederken, tavla zarlarını eline alıp atmadan önce, yenmesi haram olan bir malı yerken Bismillah derse küfre girer. Çünkü bu insan Allah’ın ismini hafife almış, onunla alay etmiş olmaktadır.” Ancak, bu kimse daha sonra pişmanlık duyar, tövbe istiğfar eder, tekrar kelime-i şehadet getirirse yeniden imana kavuşmuş olur.

Farkında olmadan, bir alışkanlık olarak, harama başlamadan önce Besmeleyi söyleyen kimse küfre girmese dahi, yine de mes’uliyetten kurtulamaz. Böyle bir hareketin küfrü gerektirdiğini bilmeden yapan kimselerin durumuna gelince: Hanefî mezhebine mensup çoğu âlimler cehaleti özür olarak kabul etmediklerinden dolayı, bu kimsenin dininin tehlikeye girdiği kanaatindedirler. Fakat bazıları cehaleti bir mazeret olarak kabul ettiklerinden, böylelerinin küfrüne kail olmamaktadırlar.

Sakal tıraşı olurken Besmele söylemek ise bunlardan farklıdır. Sakalı tıraş etmek hakkındaki “haram” hükmü, bıraktıktan sonra tekrar kesme hali için söz konusudur. İmam-ı Gazalî, Nevevî ve Remlî gibi müçtehid imamlar ise sakal tıraşını tenzihî mekruhtan saymaktadırlar. Böylece sakalını tıraş eden kimse sadece bir sünneti terk etmiş olmaktadır.

Sakal tıraşı olurken Besmele çeken kimse bunun için küfre girmez. Ancak tıraştan önce Besmele söylenmemesi daha yerinde olur.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun