"... Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakınınız." (Bakara, 2/24) ayetinde neden odun değil taşlar deniyor?

Tarih: 21.02.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Taşlar" konusunda tefsirlerde özellikle şu iki husus belirtilmiştir:

Ayette "hıcâre"den kastedilen heykeller ve putlardır. Ve cehennem ateşini tutuşturmaya sebep olan "vekûd"ün insanlar ve ibadet edilen heykeller olduğu beyan ediliyor. Fakat "ve'l-hıcâre" kelimesinin fennî bir açıklamayı içerdiğinde şüphe yoktur. Bu, çıra, kömür gibi ateş tutuşturan taşlar bulunduğunu da bildirmiş oluyor ki, fen adamları bunun "taş kömürleri" olduğunu söylüyorlar. (Elmalılı, ilgili ayetin tefsiri)

Âyette zikredilen "ateş" cehennem ateşidir. Bu ateşin yakıtının taşlar ve insanlar oluşu düşündürücüdür. İnsanlar bu âyetin gelmesinden yüzyıllar sonra kö­mürü bulup yaktıklarında, taş gibi nesnelerin de yandığını anlamışlardır. Cehennemin yakıtı olanlar ise kim bilir nasıl taşlardır? Taş yakıtı "gayb âle­mine ait, mahiyeti dünyalılar tarafından bilinemeyen bir nesne" olarak yorumla­mak da uygundur.

Hadislere göre cehennem ateşi, yakıcılık bakımından dünya ateşinden yetmiş misli daha şiddetlidir.(Buhârî, "Bed'ü'1-halk", 10; Timıizî, "Ce­hennem", 7.) Bugün lazerle elmas kesiliyor. Mahiyet ve şiddetini bilmediğimiz ateşlerle taşların da ayrışıp yanması mümkündür. İnsan vücudu gibi narin bir cis­min böyle bir ateşte ölmeden ve tükenmeden azap görmesinin tasavvuru bile deh­şet vericidir. Kur'ân-ı Kerîm insanları işte bu ateşten korumak için gönderilmiştir ve onları rahmete, cennete, ebedî saadete çağırmaktadır. (Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu:I/33.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun