Hz Muhammed'in, Din'i uydurmuş olabilmesi mümkün müdür?

Tarih: 29.12.2014 - 20:15 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir arkadaşım Hz. Muhammed'i (asm), halkının kötüye gittiğini gördüğünü ve buna engel olmak için Din'i "uydurduğunu (!)" söylüyor.
- Benim ona bazı cevaplarım olmuştu; öyle ki kendimi de tatmin ettim, belki onun da içine kurt düşürdüm. Ancak sizden de yorumlarınızı ve cevaplarınızı bekliyorum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam dini Allah tarafından peygamber olarak görevlendirilen Hz. Muhammed (asm)'e insanlara duyurması için gönderdiği ve iman, ibadet, ahlak ve hukuk kurallarını içeren mesajın genel adıdır. Bu dinin kitabı Kur’an’dır.

Kur'an, Allah'ın insanlara yönelik sözleridir. O bir insanın sözü olamayacak niteliklere sahiptir. Kur'an, üslubu ve içeriği bakımından akıllara durgunluk veren, hayrette bırakan büyük ve ebedi bir mucizedir.

Diğer peygamberlerin mucizeleri, dönemleri geçince bittiği, onları yalnız o dönemde yaşayanlar gördüğü halde, Kur'an mucizesi kıyamete kadar sürecektir.

Kur'an-ı Kerim hem söz hem de mana yönünden mucizedir ve eşsizdir.

Onun söz yönünden mucize oluşu, Arap edebiyatının en üst noktada olduğu bir dönemde inmesine rağmen, Araplara kendisinin bir benzerini getirmeleri için meydan okumuş olması, onları bu konuda aciz bırakmasıdır:

“De ki: Andolsun, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler.” (İsra, 17/88)

"Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sure getirin. Eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi (yardımcılarınızı) çağırın. Bunu yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının...” (Bakara: 2/23-24; ayrıca bk. Hud: 11/13; Tur: 52/33-34)

Kur'an-ı Kerim mana yönüyle de mucizedir. Hz. Muhammed (asm)'in okuma yazma bilmeyen bir kimse iken, Allah'tan aldığı vahiy ile insanlara bildirdiği Kur'an, en yüksek gerçekleri de kapsamaktadır, İster pozitif ister sosyal bilimler alanında, insanlığın asırlar sonra ulaştığı gerçekler, asırlar önce Kur'an tarafından haber verilmiş, hiçbir buluş, onun getirdiklerinin aksini ortaya koyamamıştır. Aksine bilimsel gelişmeler, Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Muhammed'in peygamberlik delilleri ve Kur'an'ın Allah kelamı ...
Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu ve günümüze kadar hiç ...
Kur'an'ın Edebi Yönü
Kur'an'ın mucizelik yönleri kırk tanedir deniliyor; bunu nasıl anlamak gerekir?
Sesli ve animasyonlu, Kur'an Mucizeleri.
Sesli ve animasyonlu, Kur'an'ın Gaybden Haberleri.
Sesli ve animasyonlu, Kur'an'ın Bilimsel Mucizeleri.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun