"Yakıtı insanlar ve taş olan ateşten sakının; o inkarcılar için hazırlanmıştır." (Bakara, 2/24) ayeti açıklar mısınız?

Tarih: 30.07.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bakara Suresi 23 ve 24. ayetler:

23. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içinde iseniz, onun benzeri bir sure de siz getirin, Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma ça­ğırın; eğer iddianızda samimi iseniz!

24. Bunu yapamazsanız -ki asla yapa­mayacaksınız- yakıtı insanlar ve taş olan ateşten sakının; o inkârcılar için ha­zırlanmıştır."

İlgili ayetin tefsiri: 

Ayette zikredilen "ateş" cehennem ateşidir. Bu ateşin yakıtının taşlar ve insanlar oluşu düşündürücüdür. İnsanlar bu âyetin gelmesinden yüzyıllar sonra kö­mürü bulup yaktıklarında, taş gibi nesnelerin de yandığını anlamışlardır. Cehenne­min yakıtı olanlar ise kim bilir nasıl taşlardır?

Bazı müfessirler bu taştan maksa­dın tapınılan taş heykeller, tanrı timsalleri olduğunu düşünmüşlerdir. "Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız tanrılar cehennem yakıtısınız." mealindeki âyet de bu anlayışı destekler gibidir. Ancak heykel ve putun ham mad­desi bile olsa eşyanın cezalandırılması âdil ve mâkul görülmediğinden, ceza olarak yakılanları "şuurlu ve iradeli yaratıklar" olarak anlamak, taş yakıtı ise "gayb âle­mine ait, mahiyeti dünyalılar tarafından bilinemeyen bir nesne" olarak yorumla­mak daha uygundur.

Hadislere göre cehennem ateşi, yakıcılık bakımından dünya ateşinden yetmiş misli daha şiddetlidir. (Buhârî, "Bed'ü'l-halk", 10; Timizî, "Ce­hennem", 7.)

Bugün lazerle elmas kesiliyor. Mahiyet ve şiddetini bilmediğimiz ateşlerle taşların da ayrışıp yanması mümkündür. İnsan vücudu gibi narin bir cis­min böyle bir ateşte ölmeden ve tükenmeden azap görmesinin tasavvuru bile deh­şet vericidir.

Kur'ân-ı Kerîm insanları işte bu ateşten korumak için gönderilmiştir ve onları rahmete, cennete, ebedî saadete çağırmaktadır. (Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu, I, 33.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun