Ya Rabbi, rahmetini benden esirgeme, demek küfür müdür?

Tarih: 21.07.2015 - 12:30 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmam Birgivi'nin: "Yâ Rabbî, rahmetini benden diriğ etme." demek küfürdür! Fukahâ-yı izâm böyle buyurmuşlar ve kitablarında yazmışlardır. Zira diriğ, menetmek, esirgemek mânâsınadır. Allah, bahillikten münezzehtir. Bunun gibi, Allahü Teâlâ'ya lâyık olmayan sıfatlar söylemek küfürdür demişlerdir. Bazı dualar vardır ki, küfrü gerektirir." (Birgivî Vasiyetnâmesi Kadızâde Şerhi; 1988) Demesinin sebebi Nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Burada farklı yorumlar olabilir:

“Yâ Rabbî, rahmetini benden diriğ etme/esirgeme!" ifadesinden Allah’ın cimri olduğu manasını çıkarırsanız, bu şüphesiz küfürdür.

- Buna mukabil, bu dua ile “Haketmediğimiz halde yine de Allah’ın sonsuz rahmetini -kendi lütfuyla- bizden esirgememesini” istemek ve böyle düşünmekte hiçbir sakınca yoktur.

- İslam inancına göre, Allah, kendini inkar eden milyonlarca kimseyi ebedi kalmak üzere cehenneme koyacak, onları rahmetinden mahrum edecektir. Aklı başında olan hiç kimse  elbette bunu “cimrilik” diye nitelemeyecektir. Çünkü, Allah’ın, kâfir-mümin, dindar-dinsiz farkı gözetmeden bütün insanlara bin bir türlü nimeti sunarak gösterdiği bu sonsuz lütuf ve ikramları, onun sonsuz rahmetinin ve cömertliğinin varlığını göstermeye yeterli bir delildir.

- Ebu Davud, Tirmizi ve Beyhaki’nin rivayet ettiği hadiste, Peygamberimiz (asm) cenaze namazını kılarken okuduğu dualar içinde “Allah'ım! Bizi onun ücretinden (onun ölümü sebebiyle çektiğimiz sıkıntının mükâfatından) mahrum etme!” duası da vardır. (bk. Nevevi, el-Ezkar, 143)

Bu ifadelerden, -haşa- Allah’ın cimrilik veya haksızlık edeceği vehmi zihne gelebilir. Ancak aklı başında hiç kimse, bu duadan dolayı Allah’ın, cimrilik, dahası haksızlık yapabileceğine dair bir manayı düşünmez. Bu gibi ifadelerde ”mefhumu muhalif” aranmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun