Verş Mushafı'nın kabul görmesinin sebebi rivayetler mi?

Tarih: 26.11.2016 - 14:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Verş mushafını geçerli saymamızın tek sebebi rivayetler ve Osman Mushafının farklı okunuşlara açık olması mı?
-19 sistemi verş mushafında uymuyor.
- simetri sistemi de aynı şekilde uymuyor. 
- savaştılar kelimesinin verş mushafında kıraattan dolayı öldürüldüler şeklinde olduğu ve bu anlamın o ayetin geneline uygun olmadığını okumuştum.
- Beni aşan bir konu biliyorum ama bir kere takıldı kafama, taktıkça takıyorum.
- Bu farklılık Kur'anın korunduğu ayetini geçersiz mi kılıyor?
- Ya başka ayetlerde de fark varsa, gibi sorular içimi yiyor.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Öncelikle şunu ifade edelim: Verş Mushafı ifadesi yanlış anlamalara açık bir ifadedir. Dolayısıyla her imama veya raviye göre Mushaf söz konusu değildir.

Mushaflar Hz. Osman'ın çoğalttığı ve eğitim öğretimde esas alınması için değişik bölgelere gönderdiği Mushaflardır.

Bu Mushaflar, sözlü olarak icra edilen veya talim ettirilen farklı okuyuşlara yazı olarak açık olan, muhtemel olan Mushaflardır. Ama burada esas olan harekesiz ve noktasız olan Mushaflar değil, sözlü nakildir.

Mushaflarda hareke ve noktalama sistemi başladıktan sonra, haliyle yazıya yansıyan bu farklı okumaların kıraatlere göre noktalanması veya harekelenmesi gerekir.

Süreçte şunu görmek mümkündür:

Kişi veya alim hangi kıraati takip ediyorsa, harekelemeyi ve noktalamayı da ona göre yapıyor. Dolayısıyla Asım kıraatini takip ediyorsa, kelimeleri Asımın kıraatine uygun harekeliyor. Verşin kıraatini takip ediyorsa, onun okuyuşuna göre harekeleme yapıyor.

Bu farklılıklar sayısal anlamda oldukça azdır. Yani bazı kelimelerde söz konusudur.

- 19 sistemi denilen şey bir Mushafın geçerliliğini tespit kriteri değildir. 19 sistemi denilen şey objektif bir bilgi ve hakikat de değildir; subjektif bir bilgidir. Sadece kişiyi bağlar.

Dolayısıyla bir Mushafın 19 sistemine uygun olup olmaması, onun sahihliği ile hiçbir alakası yoktur.

- Aynı şey simetri için de geçerlidir.

- Bahsi geçen kelimelerdeki farklılıklar imam veya ravilere göre oluşturulan Mushafların temel niteliğidir. Bu kelimeler gramatik farklılıklar olduğu için haliyle anlam da farklılaşmaktadır.

Ama bu anlam farklılaşması bir çeşnilik ve zenginlik bağlamındadır. Yoksa Kur'an'ın ana ruhuna aykırı bir anlam çıkması bağlamında değildir.

Dolayısıyla burada ilgili ayette geçen kelime farklı okunmaktadır. Biri öldürülme diğeri ise savaşma. Burada anlam verirken ikisinden birini kullanma veya hangisi tercih ediliyorsa ona göre anlam verme durumu söz konusudur.

Burada bağlama uymama ifadesi, yine meali veren veya yorumlayan müfessire ait kişisel bir belirlemedir. Yani birini tercih etmek diğerini olumsuzlamaz veya bağlamdan koparmaz...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun