Üreme sistemi evrimle nasıl çelişir?

Tarih: 07.04.2017 - 00:19 | Güncelleme:

Soru Detayı

1. Üreme sistemi evrimle nasıl çelişir?
- Bir türün soyunun devam edebilmesi için kendisiyle aynı türden olması gerekir ki çiftleşmeleriyle verimli döl olur ve soy devam eder aynı zamanda kromozom sayılarının da aynı oranda olması lazım gelir yoksa soyu devam etmez kesilir.
2. Buna göre evrimciler insan ile maymunun farklı kromozomdan birleştirip nasıl ortak ata manasını çıkarıyorlar?
3. Bu kromozom meselesini iyice açıklayıp izah edebilir misiniz?
- Üreme sistemi evrim ile nasıl çelişir? 
4. Aynı türden olmayan canlılar çiftleşmelerinden verimli döl oluşmaz oluşsa da kısırdır soy devam etmez kesilir dolayısıyla ortak ata olamaz ve evrim diye bir şey yoktur bunu bir evrimciye anlatsam yanlış bir şey söylemiş olur muyum izah eder misiniz?
- Vakit ayırıp soruyorum lütfen detaylı anlaşılır bir şekilde izah edin?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu sorularınızın cevabını anlamanız için "canlılarda eşeyli üreme nasıl olmaktadır" kısaca onu verelim:

Bütün canlılarda, yani bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda eşeyli üreme olarak adlandırılan anne ve babadan yavruların meydana gelmesinde Cenab-ı Hak aynı kanunu koymuştur.

Bunun için insanı misal alalım. Her bir insanda ortalama yüz trilyon hücre vardır ve her bir hücrede 46 kromozom bulunur. Bunların 23’ü anneden ve 23’ü de babadan gelmiştir.

Bilindiği gibi bir yavrunun meydana gelmesi için babanın spermi ile annenin yumurtasının birleşmesi gerekir. 46 kromozomlu olan bir hücreden sperm yaratılacaksa, bu hücre bölünerek kromozom sayısı yarıya iner. Dolayısıyla her bir spermde 23 adet kromozom vardır.

Annenin yumurtasını verecek olan 46 kromozomlu hücre de bölünerek kromozom sayısı yarıya iner. Neticede 23 kromozomlu yumurta meydan gelir. İşte üreme esnasında bu iki hücre birleşir ve 46 kromozomlu zigot hücresi meydana gelir. Bu hücre yavrunun ilk hücresidir. Bu tek hücre bölünür ve iki hücre olur.

Tabiî kromozomları da bölündüğü için her bir hücrede yine 46 kromozom bulunur.

Bu hücreler bu şekilde bölünerek çoğalır ve bir taraftan da farklılaşmaya başlarlar. Yani, bazı hücreler kalbi, bazıları başı, bazıları gözü verecek şekilde farklılaşır. Fakat hepsinde 46 kromozom sayısı muhafaza edilir. Ancak yumurta ve sperm meydana geleceği zaman kromozom sayısını Allah yarıya indirir.

- Farklı canlılar birleşince niçin verimli yavrular meydana gelmez?

Aynı anne ve babadan gelen kromozomlar birbirlerinin eşi gibidirler. Yani anneden gelen sağ el gibi ise, babadan gelen sol el gibidir. Onun için bunlara eş veya homolog kromozomlar denir.

Mesela elinizde 33’lük iki tesbih olsun. Bu tesbihlerin iki ucu birbirine bağlanmamış düz bir tarzda bulunsun. Tesbihlerin her bir tanesi, karşılıklı olarak birbirinin aynıdır. Yani 1. tesbihin 18. tanesi ile 2. tesbihin 18. tanesi birbirine benzemektedir. Ama 18 ile 19, 19 ile 20.tesbihler birbirlerinden farklıdırlar.

İşte o tesbihlerin her biri bir kromozom gibidir. Biri anneden diğeri babadan gelmiştir. Tesbih taneleri de kromozomlar üzerinde bulunan genleri temsil etmektedir.

Burada 18. taneyi temsil eden 1. kromozomdaki gen söz gelimi anneden gelense ve göz şeklini, rengini ve gözün diğer özelliklerini ihtiva ediyorsa, babadan gelen 2. kromozomdaki 18. gen de göz karakterlerini taşımaktadır.

Bunu flaş diske şifrelediğiniz bir bilgi gibi de düşünebilirsiniz.

Birbirine benzer iki flaş diskte aynı bilgiler, biri diğerinin ters kopyası şeklinde şifrelenmişse, ikisi karşı karşıya gelince bir bütünü hâsıl ettiği gibi, anne ve babadan gelen ve aynı karakterlerin benzer genlere şifrelenmiş bilgileri de böyledir.

Dolayısıyla her bir türün genleri o türün fertlerine has olarak şifrelenmiştir. Bu şifrenin sağ el kısmı annede ise, sol el kısmı babadan gelen eş kromozom üzerinde aynı yerde ve aynı şekil ve yapıdadır.

İşte bütün mesele burada düğümlenmektedir.

Anne ve baba farklı tür ise, onların hem kromozom sayıları ve hem de kromozom şekilleri ve kromozomların taşıdığı genlerin yeri ve şeklinin şifresi birbirine uymadığı için, yavru meydana gelmez. Gelse de onun kromozomları, bir araya geldiği zaman eşleşemeyecekleri için verimli döller ortaya çıkmaz.

Onun için eşeyli üreme yeni ve farklı türlerin teşekkülüne imkân vermez denir.

- Buna göre evrimciler insan ile maymunun farklı kromozomdan birleştirip nasıl ortak ata manasını çıkarıyorlar?

Yukarıda vermeye çalıştığımız temel üreme bilgisini hangi biyoloji kitabına baksanız bulursunuz. Çünkü Cenab-ı Hakk’ın bu üreme kanunu bütün canlılarda aynı şekildedir.

Evrimciler maymundan insanın meydana geldiği iddiasını, bilimle değil de bazı masallarda cadıların ellerindeki sopaları çevirerek farklı yapılar ortaya çıkardığı gibi, “zaman” cadı sopasıyla açıklıyorlar. “Zamanla olmuştur.” diyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun