Tövbenin üzerinde neden çok durulmuştur?

Tarih: 13.06.2018 - 00:08 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tövbe etmeyen birisi hatta cehennemin son basamağına en son yere gider. Allah(cc) neden bu kadar önem veriyor?
- Tövbenin öneminden ne anlamalıyız?
- Bir de ben Allah’ı ve Peygamber Efendimizi (sas) çok seviyorum. Ama namazda secdeye gidenleri görünce aklıma tapma geliyor ve insan şerefli bir yaratık neden tapıyor gibi hareket ediyoruz diye aklımı kurcalıyorum.
- Secdenin önemi hakkında ve namazda diğer hareketlerin hakkında bilgilendirici cevap alırsam çok memnun kalırım.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tövbe neden önemli?

“Tövbe” imanın ve pişmanlığın en büyük ispatlarındandır; onun için Allah insanların sık sık tövbe etmelerini, af ve mağfiret dilemelerini defaatle istemiş.

Burada unutmayalım ki tövbenin faydası gene bizedir, tövbe etmemenin zararları da bize bakar. Yoksa -haşa- Allah’ın bizim tövbemize ihtiyacı asla yoktur ve düşünülemez.

Cenab-ı Hak yarattığı kulunu ve ona yüklediği nefsi en iyi bilendir. Bildiği için de kulunun günah da işleyeceğini bilir. İster ki, kulu bir günah işlediğinde, Ona karşı geldiğinin şuuruna varsın, enaniyetinden sıyrılıp tam bir teslimiyet ve pişmanlıkla tövbe etsin ve o günahı değil bir daha işlemek, ona yaklaşmasın bile.

Böyle içten ve riyasız ve nedamet dolu bir tövbe, muhakkak Tevvab olan, tövbeleri çokça kabul eden Allah tarafından kabul olunacaktır.

Kur'an-ı Kerim’de birçok ayette olduğu gibi Tahrim suresi 8. ayette de mealen buyurulur:

“Ey iman edenler! Samimi bir tövbe olan, Tövbe-i Nasuh ile Allah’a tövbe edin! Olur ki Rabbiniz, sizin kötülüklerinizi örter ve Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı bir günde, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar! Onların nuru önlerinde ve sağlarında koşar da: ‘Rabbimiz! Nurumuzu bize tamamla ve bize mağfiret eyle! Şüphesiz ki sen, her şeye hakkıyla gücü yetensin!’ derler.”

İnsan neden secde, rüku ve kıyam eder?

Bu üç hâl insan nefsine en zor gelen durumlardır.

Kıyam; huzurda el-pençe-divan tabir ettiğimiz duruş şeklidir.

Rüku; huzur-u ilahide, tam bir teslimiyetle boyun eğmeyi ifade eder.

Secde ise; gene huzur-u ilahideki zirvedir. O’na karşı mutlak fakrımızı, aczimizi ve teslimiyetimizi gösterir.

Namazın rükünleri olan bu hareketleri, insan olsun melek olsun, canlı olsun cansız olsun hiçbir yaratılmışa karşı yapmayız; çünkü hem nefsimize çok ağırdır hem de apaçık şirktir.

Ama ne gariptir ve ne muazzamdır ki, hiçbir mahluka yapmadığımız ve nefsimize son derece ağır gelen bu hareketlerin tamamını her gün defalarca, büyük bir aşk ve istek ile yegane Halıkımız, Mabudumuz olan Cenab-ı Hak huzurunda yaparız, nefsimize hiç ağır gelmediği gibi, aksine bunları yaparken O’na layık kul olduğumuzu hissederek yüceldikçe yüceliriz. Çünkü bunu diğer mahlukata nazaran insan kendi özgür iradesiyle yapar.

Nahl suresi 49. ayette mealen buyurulduğu gibi:

“Göklerde olan ve yerde bulunan hareket eden bütün canlılar ve melekler, büyüklük taslamadan sadece Allah’a secde eder.”

İlave bilgi için tıklayınız:

Günah işleyen kişi tövbe etmekle günahlarından kurtulabilir mi ...
Günaha Karşı Tövbe.
Tövbe etmenin günahı affettirmesinden başka faydaları nelerdir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun