Tıp, astronomi ve diğer ilimlerle ilgili hadisler muteber midir?

Tarih: 10.12.2006 - 17:40 | Güncelleme:

Soru Detayı
Peygamberimiz (asm) tarafından sağlıkla ilgili bildirilen hadisler nekadar saihdir? Tıbb-ı Nebevi var mıdır? Hatta Peygamberimizin atsronomi, mekanik vb konularda hadisleri var mı; bunlara nekadar itibar edilmeli?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konularda hadisler mevcuttur. Sahih kaynaklara dayalı bu hadislere itibar edilir. Hz. Peygamber (asm)'in tıp ile ilgili hadisleri ta başlangıçtan itibaren dikkati çekmiş, muhaddisler tarafından meşhur altı hadis kitabı (Kütub-i Sitte)’nin müellifleri, eserleri arasında Tıbb-ı Nebevî'ye müstakil bir kitap veya bölüm ayırmışlardır.

Buhari "kitabu't-tıb" ve "kitabu'l-merda", başlığı altında iki bölüm, Ebu Davud "kitabu't-tıb" diye bir bölüm, Tirmizi cami olarak adlandırılan eserinde tıp bölümüne yer vermiştir. Keza İbni Mace, Müslim, Nesei, Ahmet Bin Hanbel, İmam Malik eserlerinde tıpla ilgili hadislere yer vermişlerdir. Daha sonra müstakil olarak "Tıbb-ı Nebevî" adını taşıyan eserler yazılmıştır. İlk Tıbb-ı Nebevi H. 120. yılında yaşamış Abdül-Melik B. Habib tarafından yazılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun