Peygamberimizin tedavi şekillerini içeren güvenilir bir eser var mıdır?

Tarih: 05.07.2018 - 00:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz (asm) zamanında ve Osmanlı zamanında bitkisel tedavi şekillerini içeren sağlam bir kaynak önerebilir misiniz?
- Bu kaynaklara göre tedavi olmanın bir sakıncası olur mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Allah Resulü Aleyisselatü vesselam, ibadet ve ahlakta olduğu gibi, yemesinde, içmesinde, uyumasında, oturup kalkmasında, sağlığımızı korumada, hastalıkları tedavide bizler için en güzel örnek olmuştur.

Tıbb-ı Nebevî; Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselamın hadislerinden, yaşayışından ve yapılmasına izin verdiği hususlardan kaynaklanan tıpla ilgili tavsiye ve uygulamalarıdır.

Peygamber Efendimiz (asm) geldiğinde 2 temel tıp anlayışı vardı. Bunlardan birisi Yunan Roma Tıbbı, ikincisi de Bedevi Arapların Tıbbı. Yunan tıbbı daha sistemliydi. Bedevi tıbbında ise, daha çok otlarla tedavi yapılıyordu, büyüye başvurulurdu.

Peygamber Efendimiz (asm) her iki tıpta var olan bütün güzellikleri, doğrulukları almış, vahyin süzgecinden geçirip bu iki birikimi terkip etmiş ve yeni bir anlayış olan "İslam Tıbbı"nı ortaya koymuştur.

Hz. Peygamber (asm)'in ortaya koyduğu esasları, daha sonra modern tıp onu bir ilim haline getirmiştir. “Tıbbın tarihi Efendimizle başlar denilse mübalağa olmaz.” [Tekineş, Ayhan, Marmara Sağlık Federasyonu’nun (MASFED)  düzenlediği Tıbb-ı Nebevi Sempozyumu, 20. Nisan 2014]

Hz. Peygamber (asm)'in sağlıkla ilgili tavsiye ve uygulamaları iki alanda olmuştur: Biri Koruyucu Hekimlik, diğeri de hastaları tedavi şekilleridir.

Koruyucu hekimlik, temizlik, beslenme, ruh sağlığı ve genel sağlık konularını kapsamaktadır. Hz Peygamber (asm)'in hastaları tedavi etme şekli ise, bizzat okuma, çeşitli bitkilerle tedavi etme ve başkalarına tavsiye etme, hacamat ve hastayı uzman bir doktora gitmesini tavsiye etme şeklinde olmuştur.

"Allah, hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedavi olun. Ancak haram olan şeyle tedavi olmayın." (Ebu Davud, Tıbb 11)

diyerek tedavi olmayı emretmiştir.

Hz. Peygamber (asm)'in sağlıkla ilgili tavsiyeleri, insan hayatının her alanı kapsamıştır. Bütün bunlar Onun sünnetlerinde vardır. Onun sünneti sağlık merkezlidir.

Allah Resulü, doktor olarak gönderilmedi, ancak O, dinde olduğu gibi sağlık alanında da ümmetine rehberlik etmiştir.

O (asm), Kur’an’ın müfessiridir. 

O’nun sünneti Allah tarafından vahiy ve ilhamla korunmuştur. Şimdiye kadar hiçbir sahih sözü ve davranışı bilim çevrelerinde çürütüldüğü görülmemiştir. Akıl ve bilimin hakim olduğu günümüzde, özellikle Allah Resulünün sağlıkla ilgili tavsiye ve uygulamaları tasdik edilmektedir.

Onun sünnetleri âdeta tıbbi araştırmaların sonuçlarıdır. Tıbbın son hududunu çizen Onun hadis ve uygulamaları, tıbbi araştırmaları yönlendirebileceği söylenebilir. Çünkü O, Kur'an'ın ifadesiyle, kendinden boş şey konuşmaz.

“Onun konuştuğu vahiyden başka bir şey değildir.” (Necm, 53/4)

Tıbb-ı Nebevi ile ilgili bazı kitaplar:

1. Hz. Peygamber (asm)'in sağlıkla ilgili tavsiye ve uygulamaları sahih hadis kitaplarında “Kitabu’t-Tıb” başlığı altında toplanmıştır. Tıbba dair hadislerde; sağlığın önemi, koruyucu hekimlik, tedavinin meşruiyeti, faydalı bitkiler, ilaç yapımında kullanılan maddeler, Hz. Peygamber (asm)’in tedavi usulleri, bu konudaki tavsiyeleri ve yasakları yer almaktadır

2. Tıbb-ı Nebevi, İbni Kayyim el –Cevzi (1350/ h.751) Tıbb-ı Nebeviyle ilgili kapsamlı kaynak eserlerdendir.

İbn Kayyim bu eserinde, sağlıklı hayat, hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri konularında Hz. Peygamber’in sünneti ve sözleri doğrultusunda toplumu aydınlatmaya yönelik önemli bilgilere yer vermiş ve tavsiyelerde bulunmuştur.

3. Hz. Peygamber Sünnetinde Sağlık Mucizeleri. Dr. Ahmet Altun, (Ensar Neşriyat, 2011)

Kitapta Hz. Peygamber (asm)'in sünnetinde sağlıkla ilgili tavsiye ve uygulamalar, günümüzde bilimsel birer mucize olarak ele alınmaktadır.

4. Hz. Peygamber Sünnetinde Koruyucu Hekimlik. Dr. Ahmet Altun, (Ensar Neşriyat, 2015)

Kitapta, temizlik, beslenme, ruh sağlığı ve genel sağlıkla ilgili Hz. Peygamber (asm)'in tavsiye ve uygulamaları bilimsel yönleriyle ele alınmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun