Tekafül sigorta ile DASK, konut sigortası ve kasko yaptırmak helal mi?

Tarih: 15.03.2023 - 09:13 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, Tekafül sigorta ile DASK, Kasko, Konut Sigortası gibi sigorta ürünleri ve BES yaptırılabilir, helaldir.

Ülkemizde adı katlım sigortacılığı olan faaliyetin diğer yaygın isimleri üyelik ve tekafül sigortacılığıdır. Fıkha dayandığı için “İslami sigortacılık” ifadesi de kullanılmaktadır.

Bu sigortacılığın esası veya kısaca açıklaması şudur:

Fıkıhta “şartlı bağış” konusu tartışılmıştır. “Bana şu elbiseyi bağışlaman şartıyla sana şu kitabı bağışlıyorum.” şeklindeki bir teklifi karşı taraf kabul ederse “ivaz (bedel) şartlı hibe” gerçekleşmiş olur. Bağışlanan şeyler belli olmak şartıyla, bu akdin sahih olduğunda dört mezhebin ittifakı vardır; ihtilaf “bunun bağış mı, satım akdi mi, başı bağış sonu satım akdi mi olduğu” konusunda ve bağışlanan şeyde belirsizlik varsa, akdin sahih olup olmadığı konusundadır.

Tekafül sigortası, “karşılık şartı ile bağış” esasına dayandığı için “bağışlananda belirsizlik olsa bile akit sahihtir” diyen Maliki mezhebi tercih edilerek caiz görülmüş ve uygulamaya konulmuştur.

Esasen bu sigorta şeklinde bağışlanan şey, bağışlama gerçekleşirken “belirsiz (meçhul) değildir. Sisteme katılanlar, sistemi yönetenlere, mesela trafik kazasında hasar oluştuğunda, hasarı karşılayacak miktarda paranın verilmesine vekâlet vermektedirler. Vekil yönetici de “ödeme sırasında belli olan hasarın bedelini” şartlı hibe olarak ödemektedir.

Bütün dünyada yaygın olan ticari (primli) sigortacılıkta sigorta şirketi, sigorta konusu olan riski karşılama taahhüdü karşılığında prim alır ve bu prime sahip olur. Belli süre içinde risk gerçekleşmezse primin tamamı, gerçekleşirse bakiyesi şirketin olur veya şirket primden fazlasını öder. Ayrıca bu şirketler topladıkları fonları helâl-haram farkı gözetmeden kullanırlar, kendileri için paradan para kazanırlar.

Tekafül sigortacılığında sigortaya katılanlar, toplanan fonun sahibi olurlar, şirketi veya kooperatifi yönetenler onların vekili sayılırlar ve hizmetlerine karşılık vekâlet ücreti alırlar. Toplanan fon İslami kurallara göre yönetilir ve nemalandırılır, kazanılan para da sigortaya katılanların olur. Şarta uygun ödemelerden artan para sigortalıların hesaplarına yazılır ve çekilmek isteyenler kalan paralarını alarak çekilirler.

Şimdi ülkemizde yaşayan ve İslami hassasiyeti olan (haram-helal ayrımı yapan) Müslümanlar için ticari sigortacılara başvurma zarureti ortadan kalkmıştır.

Dünyada gittikçe itibar gören ve yayılan tekafül sigortacılığının ülkemizde iki eksiği var:

1. Müslümanlar hâlâ bu sisteme yeterli desteği vermiyorlar, bu yüzden sistem gelişip genişleyemiyor.

2. Diğer sigortacılıkta olduğu gibi katılım sigortacılığında da re-tekafüle (reassurance) ihtiyaç vardır. Ülkemizde İslami reasürans / re-tekafül şirketi / kuruluşu mevcut değildir; yurt dışında da yeterli sayıda yoktur. Himmet ve dini gayret sahibi sermayedarların bir araya gelerek vakit geçirmeden re-tekafül kuruluşunu gerçekleştirmeleri farz-ı kifayedir.

Şeriatın uygulanmasını isteyenler işe kendilerinden başlamadıkça hem başarılı olamazlar hem de talebin samimiyeti tartışılır.

İslami hassasiyeti olan kişi ve kuruluşlar için başkası yok diye çaresizlik durumu kalmamıştır.

Katılım bankaları ve bu sigortalar var iken, haram olan yerlerde ve şekillerde ihtiyacı gidermenin mazereti yoktur.

Bu bankalar ve sigortaların da insanımızı, meşru olmayana mecbur etmemek için ellerinden gelen kolaylığı ve fedakârlığı yapmaları gerekiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun